Test zdarma

Fakturace, daňové doklady-jak na ně správně a bez chyb?

Test pomocí 10 rychlých otázek vyhodnotí, jak dobře se orientujete v oblasti daňových a účetních dokladů a fakturace.

Správné odpovědi jsou zdarma.

1. Který údaj nepatří mezi povinné náležitosti opravného daňového dokladu u DPH?
2. Patří mezi náležitosti daňového dokladu u DPH otisk razítka?
3. Musí být na faktuře uvedeno IČO dodavatele, jedná-li se o podnikatele?
4. Které doklady se musí povinně uschovávat po dobu 10 let?
5. Částka zaokrouhlení na daňovém dokladu u DPH podléhá dani?
6. Lze vystavit souhrnný daňový doklad u DPH za jedno samostatné zdanitelné plnění a jednu nebo více úplat?
7. Jaká je standardní nejdelší doba splatnosti faktur podle občanského zákoníku?
8. Může být vyhotoven účetní doklad v technické (elektronické) formě?
9. V jaké měně musíbýt uveden údaj o základu daně na daňovém dokladu u DPH?
10. Může být zjednodušený daňový doklad u DPH vystaven za plnění maximálně do 10 000 Kč?