Připravili jsme pro Vás WEBINÁŘ zdarma!

ÚČTOVÁNÍ NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ

Test zdarma

Fakturace, daňové doklady - jak na ně správně a bez chyb?

Test pomocí 10 rychlých otázek vyhodnotí, jak dobře se orientujete v oblasti daňových a účetních dokladů a fakturace.

Správné odpovědi jsou zdarma.

1
Který údaj nepatří mezi povinné náležitosti opravného daňového dokladu u DPH?
2
Patří mezi náležitosti daňového dokladu u DPH otisk razítka?
3
Musí být na faktuře uvedeno IČO dodavatele, jedná-li se o podnikatele?
4
Které doklady se musí povinně uschovávat po dobu 10 let?
5
Částka zaokrouhlení na daňovém dokladu u DPH podléhá dani?
6
Lze vystavit souhrnný daňový doklad u DPH za jedno samostatné zdanitelné plnění a jednu nebo více úplat?
7
Jaká je standardní nejdelší doba splatnosti faktur podle občanského zákoníku?
8
Může být vyhotoven účetní doklad v technické (elektronické) formě?
9
V jaké měně musíbýt uveden údaj o základu daně na daňovém dokladu u DPH?
10
Může být zjednodušený daňový doklad u DPH vystaven za plnění maximálně do 10 000 Kč?