Správné odpovědi testu

Fakturace, daňové doklady - jak na ně správně a bez chyb?

1. Který údaj nepatří mezi povinné náležitosti opravného daňového dokladu u DPH?

a) datum vystavení dokladu

2. Patří mezi náležitosti daňového dokladu u DPH otisk razítka? 

b) ne

3. Musí být na faktuře uvedeno IČO dodavatele jedná-li se o podnikatele?

a) ano

4. Které doklady se musípovinně uschovávat po dobu 10 let? 

c) daňové doklady u DPH

5. Částka zaokrouhlení na daňovém dokladu u DPH podléhá dani? 

b) ne

6. Lze vystavit souhrnný daňový doklad u DPH za jedno samostatné zdanitelné plnění a jednu nebo více úplat?

a) ano

7. Jaká je standardní nejdelší doba splatnosti faktur podle občanského zákoníku? 

c) do 30 dnů

8. Může být vyhotoven účetní doklad v technické (elektronické) formě?

a) ano

9. V jaké měně musí být uveden údaj o základu daně na daňovém dokladu u DPH?

a) zákon o dani z přidané hodnoty druh měny nestanoví

10. Může být zjednodušený daňový doklad u DPH vystaven za plnění maximálně do 10 000 Kč?

a) ano

Fakturace, daňové doklady - jak na ně správně a bez chyb?

 

Připravili jsme pro vás online školení 

Účetní a daňové doklady - Fakturace