Test zdarma

Máte pokladní doklady bez chyb?

Odpovězte na otázky a zjistíte, jak dobře se orientujete v chystaných novinkách ve fakturaci v přeshraničním obchodě.

Správné odpovědi jsou zdarma.

1
Jak označujeme cizí měnu v hotovosti?
2
Patří mezi náležitosti daňového dokladu u DPH otisk razítka?
3
Musí být na faktuře uvedeno IČO dodavatele jedná-li se o podnikatele?
4
Které doklady se musí povinně uschovávat po dobu 10 let?
5
Musí být o fyzické inventuře pokladní hotovosti proveden zápis?
6
Platí povinnost provedení inventarizace pokladní hotovosti pouze jednou za účetní období?
7
Musí být provedena inventura pokladní hotovosti výhradně k rozvahovému dni?
8
Může být vyhotoven účetní doklad v technické (elektronické) formě?
9
V jaké měně musí být uveden údaj o základu daně na daňovém dokladu u DPH?
10
Může být zjednodušený daňový doklad u DPH vystaven za plnění maximálně do 10 000 Kč?