Máte pokladní doklady bez chyb?

správné odpovědi testu

1. Jak označujeme cizí měnu v hotovosti?

a) valuta

2. Patří mezi náležitosti daňového dokladu u DPH otisk razítka?

b) ne

3. Musí být na faktuře uvedeno IČO dodavatele jedná-li se o podnikatele?

a) ano

4. Které doklady se musí povinně uschovávat po dobu 10 let?

c) daňové doklady u DPH

5. Musí být o fyzické inventuře pokladní hotovosti proveden zápis?

a) ano

6. Platí povinnost provedení inventarizace pokladní hotovosti pouze jednou za účetní období?

a) ano

7. Musí být provedena inventura pokladní hotovosti výhradně k rozvahovému dni?

b) ne

8. Může být vyhotoven účetní doklad v technické (elektronické) formě?

a) ano

9. V jaké měně musí být uveden údaj o základu daně na daňovém dokladu u DPH?

a) zákon o dani z přidané hodnoty druh měny nestanoví

10. Může být zjednodušený daňový doklad u DPH vystaven za plnění maximálně do 10 000 Kč?

a) ano

Chcete vědět, jak správně na pokladní doklady bez chyb?

 

Připravili jsme pro vás online školení pro firemní pokladní

 

Dozvíte se vše, co potřebujete k práci firemní pokladní, abyste měli doklady bez chyb.