Správné odpovědi testu

Náklady a výnosy – účetní a daňové aspekty

Jak se člení náklady a výnosy z pohledu struktury výkazu zisku a ztráty?

c) provozní a finanční

Je poskytnutí tzv. ochranného nápoje daňově uznatelným nákladem?

a) ano

Je provize účtovaná v souvislosti s pořízením stravenek plně daňově uznatelným nákladem?

b) ne

Je možné v účetnictví vzájemně zúčtovávat (kompenzovat) náklady a výnosy?

a) ne, ale prováděcí vyhláška k zákonu o účetnictví stanoví případy, které se za vzájemné zúčtování nepovažují

Postačí označit drobný reklamní předmět, který má být uplatněn jako daňový náklad logem poskytovatele?

b)ne

Daň z nemovitých věcí se uznává jako daňový náklad ve výši, jak je zaúčtována v účetnictví bez ohledu na skutečnost, zda byla zaplacena?

b) ne

Je škoda, způsobená neznámým pachatelem daňově uznatelným nákladem?

c) ano, jestliže je účetní jednotka schopna doložit tuto skutečnost potvrzením policie

Zákonné zdravotní pojištění, se uznává jako daňový nákladech jen za zákonem o daních z příjmů stanovených podmínek?

a) ano

Kdy jsou úroky z prodlení daňovým nákladem, resp. zdanitelným výnosem?
(vyberte jednu z možností)

a) jen jsou-li uhrazeny, resp. inkasovány

Je jednatel společnosti s ručením omezeným spojenou osobou podle zákona o daních z příjmů?
(vyberte ano nebo ne)

a) ano

Chcete vědět, jak správně na náklady a výnosy bez chyb?

Chtete mít jistotu, že máte vše správně zaúčtované a zdaněné?

 

Jistotu budete mít díky online školení 

NÁKLADY A VÝNOSY - ÚČETNÍ A DAŇOVÉ ASPEKTY 2021

 

Dozvíte se vše, co potřebujete vědět o nákladech a výnosech, abyste měli účetní doklady a daňové přiznání bez chyb.