Test k ověření znalostí zdarma

Zásoby z účetního a daňového pohledu

Odpovězte na otázky a zjistíte, jak dobře se orientujete v problematice zásob. Máte vše zaúčtováno a zdaněno správně?

Správné odpovědi získáte zdarma.

1. 
V jakém časovém vymezení nesmí být stanoven v souvislosti s inventarizací tzv. rozhodný den?

2. 
Podléhá manko na zásobách, které není předepsáno zaměstnanci k náhradě vyrovnání odpočtu DPH?

3. 
Může použít způsob účtování o zásobách „B“ pouze účetní jednotka, která nemá povinnost ověření účetní závěrky auditorem?

4. 
Mohou být úroky, např. z úvěru související s pořízením zásob součástí jejich ocenění?

5. 
Účtuje se o poskytnuté záloze na materiál v účtové skupině 15?

6. 
Jsou technické a technologické ztráty v limitu normy stanovené poplatníkem mankem ve smyslu § 30 zákona o účetnictví?

7. 
Který podpisový záznam není povinnou součástí inventurního soupisu podle § 30 zákona o účetnictví?

8. 
Je likvidace zásob doložená protokolem stanoveným zákonem o daních z příjmů daňově uznatelným nákladem?

9. 
Který výdaj nebude součástí ocenění zásob vlastní činnosti?

10. 
Zaúčtuje se přírůstek zásob vlastní činnosti (účtování způsobem „A“) na stranu Dal účtu ve skupině 12 se souvztažným zápisem na stranu Má dáti účtu ve skupině 58?