Správné odpovědi testu

Zásoby z účetního a daňového pohledu

V jakém časovém vymezení nesmí být stanoven v souvislosti s inventarizací tzv. rozhodný den?

c) po rozvahovém dni

Podléhá manko na zásobách, které není předepsáno zaměstnanci k náhradě vyrovnání odpočtu DPH?

a) ano

Může použít způsob účtování o zásobách „B“ pouze účetní jednotka, která nemá povinnost ověření účetní závěrky auditorem?

b) ne

Mohou být úroky, např. z úvěru související s pořízením zásob součástí jejich ocenění?

a) nesmí být součástí ocenění

Účtuje se o poskytnuté záloze na materiál v účtové skupině 15?

ano

Jsou technické a technologické ztráty v limitu normy stanovené poplatníkem mankem ve smyslu § 30 zákona o účetnictví?

b) ne

Který podpisový záznam není povinnou součástí inventurního soupisu podle § 30 zákona o účetnictví?

b) osoby odpovědné za zpracování účetní závěrky

Je likvidace zásob doložená protokolem stanoveným zákonem o daních z příjmů daňově uznatelným nákladem?

a) ano

Který výdaj nebude součástí ocenění zásob vlastní činnosti?

c) náklady na prodej

 

Zaúčtuje se přírůstek zásob vlastní činnosti (účtování způsobem „A“) na stranu Dal účtu ve skupině 12 se souvztažným zápisem na stranu Má dáti účtu ve skupině 58?

b) ne

Chcete vědět, jak správně na zásoby bez chyb?

Chcete mít jistotu, že máte vše správně zaúčtované a zdaněné?

 

Jistotu budete mít díky online školení 

Zásoby z účetního a daňového pohledu

 

Dozvíte se vše, co potřebujete vědět o zásobách, abyste měli účetní doklady a daňové přiznání bez chyb.