💥 ŽHAVÉ LETNÍ SLEVY 50% 💥

 NA VŠECHNA VIDEO ŠKOLENÍ

AKCE TRVÁ JEN DO KONCE ČERVENCE!!!

Použijte slevový kód:   LETO50

Test k ověření znalostí zdarma

Opravy a technické zhodnocení

Odpovězte na otázky a zjistíte, jak dobře se orientujete v problematice oprav a technického zhodnocení.

Máte vše zaúčtováno a zdaněno správně?

Správné odpovědi získáte zdarma.

1. 
Pokud hradí výdaje na opravy jiná než povinná osoba (vlastník za nájemce, nájemce za vlastníka), jedná se o daňový náklad osoby, která výdaj hradí?

2. 
Při poškození automobilu při havárii převyšuje částka vynaložená na opravu automobilu náhradu od pojišťovny. Jaká částka je daňovým nákladem?

3. 
Kolik činí finanční hranice pro technické zhodnocení dlouhodobého hmotného majetku?

4. 
Technické zhodnocení vynaložené na hmotném majetku uvedeném do užívání, a to v prvním roce odpisování, zvyšuje vstupní cenu hmotného majetku?

5. 
Částka vynaložená na modernizaci majetku nepřekračující za účetní období limit stanovený účetní jednotkou je nákladem?

6. 
Při odpisování hmotného majetku mimořádnými odpisy technické zhodnocení zvyšuje vstupní cenu?

7. 
Zda se jedná o technické zhodnocení budovy, která je pronajímána, se zjišťuje z celkové vynaložené částky. Kým?

8. 
Musí mít nájemce k daňovému uplatňování odpisů technického zhodnocení, které uhradil, písemný souhlas vlastníka?

9. 
Jaká sazba DPH se uplatní při technickém zhodnocení budovy bytového domu stavebními pracemi?

10. 
Podléhá technické zhodnocení movitého dlouhodobého majetku úpravě odpočtu daně?