Správné odpovědi testu

Opravy a technické zhodnocení

1. Pokud hradí výdaje na opravy jiná než povinná osoba (vlastník za nájemce, nájemce za vlastníka), jedná se o daňový náklad osoby, která výdaj hradí?

b) ne

2. Při poškození automobilu při havárii převyšuje částka vynaložená na opravu automobilu náhradu od pojišťovny. Jaká částka je daňovým nákladem?

b) celá částka vynaložená na opravu

3. Kolik činí finanční hranice pro technické zhodnocení dlouhodobého hmotného majetku?

b) částku stanovenou účetní jednotkou pro ocenění dlouhodobého hmotného majetku

4. Technické zhodnocení vynaložené na hmotném majetku uvedeném do užívání, a to v prvním roce odpisování, zvyšuje vstupní cenu hmotného majetku?

b) ne, je součástí vstupní ceny

5. Částka vynaložená na modernizaci majetku nepřekračující za účetní období limit stanovený účetní jednotkou je nákladem?

a) ano, je provozním nákladem

6. Při odpisování hmotného majetku mimořádnými odpisy technické zhodnocení zvyšuje vstupní cenu?

b) ne, odpisuje se samostatně

7. Zda se jedná o technické zhodnocení budovy, která je pronajímána, se zjišťuje z celkové vynaložené částky. Kým?

c) v součtu za všechny nájemce i vlastníka

8. Musí mít nájemce k daňovému uplatňování odpisů technického zhodnocení, které uhradil, písemný souhlas vlastníka?

a) ano

9. Jaká sazba DPH se uplatní při technickém zhodnocení budovy bytového domu stavebními pracemi?

b) první snížená 15 %

10. Podléhá technické zhodnocení movitého dlouhodobého majetku úpravě odpočtu daně?

a) ano

Chcete vědět, jak správně na

opravy a technické zhodnocení bez chyb??

Chcete mít jistotu, že máte vše správně?

 

Jistotu budete mít díky online školení 

Opravy a technické zhodnocení - účetní a daňové aspekty

 

Dozvíte se vše, co potřebujete vědět o oprávách a technickém zhodnocení, abyste měli účetní doklady a daňová přiznání bez chyb.