Test k ověření znalostí zdarma

Mzdové aktuality pro rok 2022

Odpovězte na otázky a zjistíte, jak dobře se orientujete v této problematice.

Správné odpovědi získáte zdarma.

1. 
Víte, že od roku 2022 má zaměstnavatel nárok na paušální náhradu nákladů při provádění exekuční srážky? Pokud ano, z čeho se bude srážet?

2. 
Víte, kdy zaměstnavatel musí poskytnout doplatek do nejnižší úrovně zaručené mzdy?

3. 
Víte, že průměrný hodinový výdělek nesmí být nižší než:

4. 
Víte, že od roku 2022 se zvyšuje základní sleva na poplatníka na částku:

5. 
Víte že 1.11.2021 nabylo účinnosti nové nařízení vlády o ochranných pracovních prostředcích?

6. 
Víte, že od 1.1.2022 se zvyšuje peněžitý příspěvek na stravování ?

7. 
Víte, že se opět vrací příspěvek při karanténě a izolaci až do výše 370 Kč za kalendářní den po dobu prvních 14 dnů trvání DPN?

8. 
Víte, že se u krátkodobého ošetřovného ruší podmínka společné domácnosti:

9. 
Víte, že u dlouhodobého ošetřovného se mění doba hospitalizace ošetřovaného

10. 
Víte, kdy nejpozději může ošetřující pojištěnec požádat nemocnici o doklad, v němž se potvrzuje potřeba nezbytné domácí péče ošetřovaného po propuštění z nemocnice?

11. 
Víte, že se mění podpůrčí doba otcovské a podmínky nástupu na otcovskou poporodní péči?