Správné odpovědi testu

Mzdové změny v roce 2022

1. Víte, že od roku 2022 má zaměstnavatel nárok na paušální náhradu nákladů při provádění exekuční srážky? Pokud ano, z čeho se bude srážet?

c) Z první třetiny

2. Víte, kdy zaměstnavatel musí poskytnout doplatek do nejnižší úrovně zaručené mzdy?

b) Pokud poměrná část měsíční mzdy bez náhrady mzdy je nižší než nejnižší úroveň zaručené mzdy

3. Víte, že průměrný hodinový výdělek nesmí být nižší než:
minimální hodinová mzda

c) pracovní době 40 hodin týdně. Při jiné stanovené týdenní PD se musí zvýšit.

4. Víte, že od roku 2022 se zvyšuje základní sleva na poplatníka na částku:

a) 2570 Kč měsíčně a 30 840 Kč ročně

5. Víte že 1.11.2021 nabylo účinnosti nové nařízení vlády o ochranných pracovních prostředcích?

c) Ano, jde o NV č. 390/2021 Sb., které nahrazuje v plném rozsahu NV č. 495/2001 Sb. , ovšem jedná se pouze o úpravy čistě technického rázu z důvodu nezbytné transpozici evropské legislativy do vnitrostátních právních předpisů

6. Víte, že od 1.1.2022 se zvyšuje peněžitý příspěvek na stravování ?

a) Zvyšuje se ve vazbě na stravné při pracovní cestě 5 až 12 hodin, ovšem stále se jedná o 70% této hodnoty

7. Víte, že se opět vrací příspěvek při karanténě a izolaci až do výše 370 Kč za kalendářní den po dobu prvních 14 dnů trvání DPN?

a) Bude se uplatňovat zpětně, ovšem při splnění zákonem stanovených podmínek nejpozději do konce února 2022

8. Víte, že se u krátkodobého ošetřovného ruší podmínka společné domácnosti:

b) Ano, ovšem jen jde-li o příbuzenskou linii přímou (viz. § 88 občanského zákoníku), ošetřování sourozenců, manželů, registrovaných partnerů, rodičů manžela a manželky, rodičů registrovaných partnerů

9. Víte, že u dlouhodobého ošetřovného se mění doba hospitalizace ošetřovaného

c) Ze 7 dnů na 4 dny. V případě, kdy je ošetřovaná osoba v inkurabilním stavu vyžadující domácí péči, se hospitalizace nevyžaduje.

10. Víte, kdy nejpozději může ošetřující pojištěnec požádat nemocnici o doklad, v němž se potvrzuje potřeba nezbytné domácí péče ošetřovaného po propuštění z nemocnice?

c) Nejpozději do 8 kalendářních dnů po propuštění z nemocnice, přičemž do této lhůty se nezapočítává den propuštění z nemocnice

11. Víte, že se mění podpůrčí doba otcovské a podmínky nástupu na otcovskou poporodní péči?

b) Prodlužuje se na 2 týdny a pokud v období 6 týdnů věku dítěte dojde k hospitalizaci matky a dítěte, prodlužuje se doba nástupu na otcovskou o celou dobu hospitalizace, nejdéle však do jednoho roku věku dítěte

 

Chcete mít mzdy i v roce 2022 bez chyb?

 

Nenechte si ujít online školení

 

Mzdové aktuality schválené pro rok 2022

 

Dozvíte se například:

Zvýšení minimální a zaručené mzdy

Jak se zvýší minimální mzda a nejnižší úrovně zaručených mezd. Jak na doplatky do zaručených mezd.

Změny v oblasti srážek ze mzdy

Jaké jsou změny ve srážkách ze mzdy, především paušální náhrada za exekuční srážku, náhradní výživné a chráněný účet dlužníka.

Karanténa a izolace

Jaké jsou podmínky pro získání příspěvku v doběm kdy jezaměstnanec v karanténě, nebo izolaci.

ale probereme i spoustu dalších témat.