Správné odpovědi testu

Nemocenské a sociální pojištění v roce 2022

1 Má nárok na otcovskou i žena?

c) ano, ale pouze v případě péče o dítě, které převzala do péče nahrazující péči rodičů na základě rozhodnutí příslušného orgánu

2 Musí zaměstnavatel zasílat na OSSZ tiskopis Hlášení zaměstnavatele /osoby dobrovolně nemocensky pojištěné/ při ukončení pracovní neschopnosti i v případě, že dočasná pracovní neschopnost vznikla v ochranné lhůtě?

b) ne

3. Zaměstnanci činní na základě dohody o provedení práce jsou účastni pojištění, jestliže jim byl zúčtován příjem

b) 10.001 Kč a více

4. Do kolika dnů po propuštění ošetřované osoby z hospitalizace (od 1. 1. 2022) musí ošetřující lékař poskytovatele zdravotních služeb lůžkové péče rozhodnout o vzniku potřeby dlouhodobé péče a do kolika dnů po propuštění ošetřované osoby z hospitalizace je možné podat žádost o vzniku potřeby dlouhodobé péče?

c) vydat rozhodnutí o potřebě dlouhodobé péče může ošetřující lékař do 3 pracovních dnů ode dne podání žádosti; žádost o vzniku potřeby dlouhodobé péče musí být podána do 8 kalendářních dnů po dni propuštění ošetřované osoby z hospitalizace

5 Má nárok na tzv. krizové ošetřovné (od 1. 11. 2021) i zaměstnanec, který je v pracovním poměru a zaměstnání je zaměstnáním malého rozsahu (za podmínky, že byl účasten pojištění)?

b) ne

6 Považuje se dočasná pracovní neschopnost z důvodu nařízené karantény a navazující „běžná“ dočasná pracovní neschopnost za jednu sociální událost?

b) ne

7 Jaká je maximální délka podpůrčí doby u nemocenského?

a) 380 dnů

8 Je nutné u zaměstnance s cizí státní příslušností za účelem přidělení EČP dokládat i doklady totožnosti zaměstnance (např. cestovní pas, doklad o narození…)?

b) ne

9 Od 1. 1. 2022 není u ošetřovného vyžadována podmínka soužití ve společné domácnosti s ošetřovanou osobou u vybraných příbuzenských vztahů, např. v případě ošetřování nebo péče sourozence zaměstnance. Platí to i pro případy sourozenců jen s jedním shodným rodičem?

ano

10 Budou mít s účinností od 1. 4. 2022 zaměstnavatelé nově stanovenou povinnost ohlašovat OSSZ při skončení zaměstnání zaměstnance též údaje potřebné pro podporu zaměstnanosti?

a) ano

Chcete mít vše i v roce 2022 bez chyb?

 

Nenechte si ujít online školení

 

Nemocenské a sociální pojištění, ELDP v roce 2022

 

Dozvíte se například:

Zaměstnávání předčasných starobních důchodců

Jaké ohlašovací povinnosti má zaměstnavatel při zaměstnávání předčasných starobních důchodců

Změny v pojistném na sociální zabezpečení

Jaké jsou změny v pojistném na sociální zabezpečení včetně toho, jaké jsou změny v tiskopisu ONZ.

eNeschopenka

Jaké jsou povinnosti ajaká mají zaměstnavatelé oprávnění v této oblasti.

ale probereme i spoustu dalších témat.