Test k ověření znalostí zdarma

Nehmotný a hmotný majetek v roce 2023

Odpovězte na otázky a zjistíte, jak dobře se orientujete v této problematice.

Správné odpovědi získáte zdarma.

1. 
Jak vymezuje dlouhodobý nehmotný majetek účetní jednotka – podnikatelský subjekt?

2. 
Je vstupní cenou hmotného majetku pořízeného úplatně podle § 29 zákona o daních z příjmů pořizovací cena?

3. 
Může být rovnoměrný odpis hmotného majetku uplatněn i v nižší sazbě, než stanoví § 31 odst. 1 zákona o daních z příjmů?

4. 
Jak se daňově odepisuje nehmotný majetek pořízený v roce 2019?

5. 
Může být z účetního odpisování dlouhodobého hmotného majetku vyloučena tzv. zbytková hodnota (odhadovaná prodejní cena)?

6. 
Musí obsahovat analytický účet (inventární karta) dlouhodobého hmotného majetku mimo jiné i údaje o účetním a daňovém odpisování?

7. 
Jak bude u základu daně odepisován software pořízený v roce 2022, zařazený v účetnictví v dlouhodobém nehmotném majetku?

8. 
Musí účetní jednotka zpracovat odpisový plán pro účetní odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku?

9. 
Jaký je nárok na odpočet DPH u firemního automobilu, který je používán i mimo ekonomickou činnost plátce?

10. 
Je stavba hmotným majetkem podle zákona o daních z příjmů až při překročení vstupní ceny 80 000 Kč?