💥 ŽHAVÉ LETNÍ SLEVY 50% 💥

 NA VŠECHNA VIDEO ŠKOLENÍ

AKCE TRVÁ JEN DO KONCE ČERVENCE!!!

Použijte slevový kód:   LETO50

Správné odpovědi testu

Nehmotný a hmotný majetek v roce 2023

1. Jak vymezuje dlouhodobý nehmotný majetek účetní jednotka – podnikatelský subjekt?
podle částky stanovené zákonem o daních z příjmů

b) podle stanoviska místně příslušného správce daně

2. Je vstupní cenou hmotného majetku pořízeného úplatně podle § 29 zákona o daních z příjmů pořizovací cena?

a) ano

3. Může být rovnoměrný odpis hmotného majetku uplatněn i v nižší sazbě, než stanoví § 31 odst. 1 zákona o daních z příjmů?

a) ano

4. Jak se daňově odepisuje nehmotný majetek pořízený v roce 2019?

a) podle ustanovení § 32a zákona o daních z příjmů 

5. Může být z účetního odpisování dlouhodobého hmotného majetku vyloučena tzv. zbytková hodnota (odhadovaná prodejní cena)?   

a) ano

6. Musí obsahovat analytický účet (inventární karta) dlouhodobého hmotného majetku mimo jiné i údaje o účetním a daňovém odpisování?

a) ano

7. Jak bude u základu daně odepisován software pořízený v roce 2022, zařazený v účetnictví v dlouhodobém nehmotném majetku?

c) účetní odpisy jsou daňovým nákladem
           

8. Musí účetní jednotka zpracovat odpisový plán pro účetní odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku?

a) ano

9. Jaký je nárok na odpočet DPH u firemního automobilu, který je používán i mimo ekonomickou činnost plátce?

b) v poměrné výši

10. Je stavba hmotným majetkem podle zákona o daních z příjmů až při překročení vstupní ceny 80 000 Kč?

b) ne 

Chcete mít všechny doklady spojené s pořízením, odepisováním i prodejem hmotného a nehmotného majetku správně?

Chcete vědět, jaké jsou časté chyby, abyste se jich mohli vyvarovat?

Chcete mít odepisovat co nejvýhodněji a přitom mít vše zdaněné správně?

Nenechte si ujít online školení

 

Nehmotný a hmotný majetek v roce 2023