Test k ověření znalostí zdarma

Co musí účetní vědět o DPH

Odpovězte na otázky a zjistíte, jak dobře se orientujete v této problematice.

Správné odpovědi získáte zdarma.

1
Kauce, kterou přijal vlastník pronajímaného majetku od nájemce,
2
Pod pojem ekonomická činnost nájem nemovité věci
3
Kdo se může stát plátcem DPH?
4
Do obratu pro účely registrace plátce se přijaté zálohy na zdanitelné plnění
5
Daňový doklad musí plátce při uskutečnění zdanitelného plnění v tuzemsku
6
Pokud plátce uskutečňující zdanitelné plnění zmocní k vystavení daňového dokladu jinou osobu
7
Základ daně na daňovém dokladu
8
Služba se považuje za uskutečněnou
9
Opravu základu daně a daně při poskytnutí dodatečné slevy za uskutečněné zdanitelné plnění plátce provádí opravným daňovým dokladem. Současně
10
Místo plnění při poskytnutí služby osobě povinné k dani (podnikateli) podle tzv. základního pravidla