Test k ověření znalostí zdarma

Co musí účetní vědět o DPH

Odpovězte na otázky a zjistíte, jak dobře se orientujete v této problematice.

Správné odpovědi získáte zdarma.

1. 
Kauce, kterou přijal vlastník pronajímaného majetku od nájemce,

2. 
Pod pojem ekonomická činnost nájem nemovité věci

3. 
Kdo se může stát plátcem DPH?

4. 
Do obratu pro účely registrace plátce se přijaté zálohy na zdanitelné plnění

5. 
Daňový doklad musí plátce při uskutečnění zdanitelného plnění v tuzemsku

6. 
Pokud plátce uskutečňující zdanitelné plnění zmocní k vystavení daňového dokladu jinou osobu

7. 
Základ daně na daňovém dokladu

8. 
Služba se považuje za uskutečněnou

9. 
Opravu základu daně a daně při poskytnutí dodatečné slevy za uskutečněné zdanitelné plnění plátce provádí opravným daňovým dokladem. Současně

10. 
Místo plnění při poskytnutí služby osobě povinné k dani (podnikateli) podle tzv. základního pravidla