💥 ŽHAVÉ LETNÍ SLEVY 50% 💥

 NA VŠECHNA VIDEO ŠKOLENÍ

AKCE TRVÁ JEN DO KONCE ČERVENCE!!!

Použijte slevový kód:   LETO50

Správné odpovědi testu

Co musí účetní vědět o DPH

1. Kauce, kterou přijal vlastník pronajímaného majetku od nájemce,

c) není předmětem zákona o DPH

2. Pod pojem ekonomická činnost nájem nemovité věci

a) patří, jedná-li se o soustavný nájem s cílem získávat pravidelný příjem

3. Kdo se může stát plátcem DPH?

c) osoba povinná k dani, která uskutečňuje plnění s nárokem na odpočet daně

4. Do obratu pro účely registrace plátce se přijaté zálohy na zdanitelné plnění

c) nezahrnují

5. Daňový doklad musí plátce při uskutečnění zdanitelného plnění v tuzemsku

b) vystavit a odeslat příjemci plnění do 15 dnů od data uskutečnění zdanitelného plnění 

6. Pokud plátce uskutečňující zdanitelné plnění zmocní k vystavení daňového dokladu jinou osobu

a) za obsah daňového dokladu stále odpovídá ten, kdo uskutečňuje plnění

7. Základ daně na daňovém dokladu

c) může být uveden jen v cizí měně

8. Služba se považuje za uskutečněnou

c) dnem poskytnutí služby nebo dnem vystavení daňového dokladu, a to tím dnem, který nastane dříve

9. Opravu základu daně a daně při poskytnutí dodatečné slevy za uskutečněné zdanitelné plnění plátce provádí opravným daňovým dokladem. Současně

b) nepodává dodatečné daňové přiznání, slevu promítne do řádného přiznání za zdaňovací období, ve kterém byla sleva poskytnuta

10. Místo plnění při poskytnutí služby osobě povinné k dani (podnikateli) podle tzv. základního pravidla

a) je ve státě, kde má příjemce služby sídlo nebo provozovnu

Chcete mít DPH v pořádku a bez chyb?

 

Nenechte si ujít online školení

 

Co musí ÚČETNÍ vědět o DPH včetně AKTUÁLNÍCH změn

 

Dozvíte se například:

DPH v EU

Jaké jsou postupy pro DPH při dodávkách zboží a služeb v rámci Evropské unie.

DPH mimo EU

Na co je potřeba si dát pozor při dovozu a vývozu mimo Evropskou unii v souvislosti s DPH.

Daňové přiznání

Jaké jsou nejčastější chyby při vyplňování daňového přiznání.