Test k ověření znalostí zdarma

Daňový řád pro účetní

Odpovězte na otázky a zjistíte, jak dobře se orientujete v této problematice.

Správné odpovědi získáte zdarma.

1. 
Co je cílem správy daní?

2. 
Která zásada nepatří mezi základní zásady správy daní

3. 
Kdo nemůže zastupovat daňový subjekt ?

4. 
Zmocněnec, který není daňovým poradcem

(vyberte z více možností)

5. 
Postup k odstranění pochybností je zahájen

6. 
Daňová kontrola je zahájena

7. 
O ústním jednání sepíše správce daně

8. 
Jaké může daňový subjekt použít důkazní prostředky

(vyberte z více možností)

9. 
Proti čemu se může daňový subjekt bránit stížností

10. 
Základní lhůta pro stanovení daně je