Test k ověření znalostí zdarma

Daňový řád pro účetní

Odpovězte na otázky a zjistíte, jak dobře se orientujete v této problematice.

Správné odpovědi získáte zdarma.

1
Co je cílem správy daní?
2
Která zásada nepatří mezi základní zásady správy daní
3
Kdo nemůže zastupovat daňový subjekt ?
4
Zmocněnec, který není daňovým poradcem
(vyberte z více možností)
5
Postup k odstranění pochybností je zahájen
6
Daňová kontrola je zahájena
7
O ústním jednání sepíše správce daně
8
Jaké může daňový subjekt použít důkazní prostředky
(vyberte z více možností)
9
Proti čemu se může daňový subjekt bránit stížností
10
Základní lhůta pro stanovení daně je