Test k ověření znalostí zdarma

Víte, jak správně připravit společnost na audit?

Odpovězte na otázky a zjistíte, jak dobře se orientujete v této problematice.

Správné odpovědi získáte zdarma.

1. 
Změna kategorie účetní jednotky je počínaje rokem 2016 v ČR prováděna:

2. 
Jakým způsobem nově je možné za rok 2021 zveřejnit úz ve sbírce listin?

3. 
Interpretace NUR

4. 
Daňové náklady a výnosy členíme na

5. 
Kdy musí společnost využít totožné daňové a účetní odepisování majetku

6. 
Kryptoměny jsou v ČR účtovány jako (vyberte více možností)

7. 
Podíly v účetních jednotkách mají

8. 
Novinkou ve zprávě o vztazích od 01.01.2021 je

9. 
Kdo z kapitálově spojených osob sestavuje zprávu o propojených osobách (vyberte více správných odpovědí)

10. 
Auditor se může vyjádřit k účetní závěrce následujícím způsobem: