Správné odpovědi testu

Příprava společnosti na audit

1. Změna kategorie účetní jednotky je počínaje rokem 2016 v ČR prováděna:

c) jednou za dva roky při překročení dvou ze tří kritérií, které jsou uvedeny v § 1 b ZÚ

2. Jakým způsobem nově je možné za rok 2021 zveřejnit úz ve sbírce listin?

a) Prostřednictvím svého místně příslušného správce daně

3. Interpretace NUR

c) nejsou nikterak právně závazné, prosazují se vytvářením „dobré praxe“ (best practice)

4. Daňové náklady a výnosy členíme na

c) náklady vždy daňově neuznatelné, náklady daňově uznatelné pouze do výše souvisejícího příjmu,
náklady daňově uznatelné do limitu v zákoně a náklady daňově uznatelné pouze pokud byly
uhrazeny.

5. Kdy musí společnost využít totožné daňové a účetní odepisování majetku

b) pokud společnost podléhá povinnému auditu úz

6. Kryptoměny jsou v ČR účtovány jako

a) zásoby
c) nehmotný majetek

7. Podíly v účetních jednotkách mají

b) rozhodující, podstatný a ostatní-menšinový vliv

8. Novinkou ve zprávě o vztazích od 01.01.2021 je

c) zpráva nemusí obsahovat informace, které podléhají ochraně nebo utajení podle jiných právních
předpisů

9. Kdo z kapitálově spojených osob sestavuje zprávu o propojených osobách

b) pokud kapitálová propojenost převyšuje po tři léta 30%
c) pokud kapitálová propojenost převyšuje 40%

10. Auditor se může vyjádřit k účetní závěrce následujícím způsobem:

a) Výrokem bez výhrad, výrokem s výhradou, záporným výrokem a odmítnutím výroku

Chcete vědět, jak správně připravit společnost na audit?

Jak správně provést případné opravy před auditem?

 

Nenechte si ujít online školení

 

Příprava společnosti na audit, interpretace NÚR

 

Dozvíte se například:

Podklady pro audit

Jáké podklady jsou nutné pro správný audit.

Účetní závěrky

Jaký bude předpokládaný vývoj společnosti dle informací z účetní závěrky.

Národní účetní rada

Jaké nové interpretace schválila Národní účetní rada (NÚR) .