Připravili jsme pro Vás WEBINÁŘ zdarma!

ÚČTOVÁNÍ NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ

Test k ověření znalostí zdarma

Společenství vlastníků jednotek

Odpovězte na otázky a zjistíte, jak dobře se orientujete v této problematice.

Správné odpovědi získáte zdarma.

1
Společenství vlastníků jednotek vede účetnictví podle:
2
Účetním obdobím společenství vlastníků jednotek je:
3
Příloha k účetní závěrce SVJ nemusí obsahovat:
4
Účetní závěrku SVJ:
5
Povinnost zveřejnit účetní závěrku společenství vlastníků jednotek:
6
Náklady na vedení účetnictví se rozpočtou:
7
Zdaňovaným příjmem společenství vlastníků je:
8
Registrační povinnost k dani z příjmů právnických osob společenství vlastníků jednotek:
9
V daném roce mělo společenství vlastníků příjem za správu domu a pozemku ve výši 220 000 Kč, příjem z úroku na běžném účtu ve výši 120 Kč a příjem z úroku z prodlení 157 Kč za pozdní úhrady částek některými vlastníky. Daňové přiznání za tento rok SVJ:
10
Označte správný postup SVJ coby plátce daně z příjmů ze závislé činnosti, víte-li, že každý měsíc z titulu své funkce obdrží předseda výboru odměnu 3 000 Kč a každý ze zbývajících členů výboru odměnu 2 000 Kč:
11
Společenství vlastníků jednotek ve vztahu ke členům výboru:
12
Rozpočet SVJ za minulý rok skončil v přebytku 60 000 Kč. Z tohoto titulu:
13
SVJ spravuje bytový dům rozdělený na 10 jednotek, z nichž jsou 3 nebytovými prostory a zbylých 7 obytnými prostory. Rozhodněte o sazbě DPH, kterou uplatní dodavatel oken (výměna oken je technickým zhodnocením), pokud víte, že velikost nebytových prostor je dohromady 200 m2 a velikost obytných prostor 400 m2 (vč. jednoho 150 m2 velkého bytu):
14
Stane-li se SVJ osobou identifikovanou k dani (k DPH), bude mít mj. povinnost:
15
Vlastníci jednotek v bytovém domě rozděleném na jednotky jsou zároveň spoluvlastníky pozemku - zahrádky těsně u domu (spoluvlastnické podíly na zahrádce odpovídají výši spoluvlastnických podílů na jednotkách). Daň z nemovitých věcí budou platit: