💥 ŽHAVÉ LETNÍ SLEVY 50% 💥

 NA VŠECHNA VIDEO ŠKOLENÍ

AKCE TRVÁ JEN DO KONCE ČERVENCE!!!

Použijte slevový kód:   LETO50

Test k ověření znalostí zdarma

Automobil v daních

Odpovězte na otázky a zjistíte, jak dobře se orientujete v této problematice.

Správné odpovědi získáte zdarma.

1. 
Firma chce účetně odpisovat osobní automobil metodou zbytkové hodnoty. Rozhodněte, který z následujících postupů je správný, víte-li, že pořizovací cena automobilu byla 600 000 Kč, automobil je užíván od ledna 2022 a firma plánuje, že automobil prodá po 30 měsících za 300 000 Kč:

2. 
Firma pořídila v roce 2021 nový osobní automobil za 800 000 Kč a začala ho odpisovat pomocí mimořádných odpisů na 24 měsíců. V roce 2022 provedla jeho technické zhodnocení za 200 000 Kč. Rozhodněte o správném postupu:

3. 
Podnikající fyzická osoba vedoucí daňovou evidenci se rozhodla tvořit rezervu na generální opravu motoru nákladního automobilu. Cena opravy, která má být provedena v roce 2024, byla odhadnuta na 150 000 Kč. Rozhodněte, který z následujících postupů vede k daňově účinné tvorbě rezervy:

4. 
Jakou minimální dobu musí trvat užívání osobního automobilu uživatelem před převodem automobilu na uživatele, má-li se jednat o finanční leasing po účely daní z příjmů?

5. 
V dubnu 2022 se rozhodl nájemce odkoupit osobní automobil, který od března 2021 užíval na základě nájemní smlouvy. Jak musí být stanovena odkupní cena, aby mohlo zůstat doposud placené nájemné daňově účinným nákladem?

6. 
Podnikající fyzická osoba využila při pracovní cestě vlastní automobil, který nemá a nikdy neměla zahrnut do svého obchodního majetku. Jako daňově účinný výdaj:

7. 
Paušální výdaj na dopravu nelze uplatnit:

8. 
Podnikající fyzická osoba vlastní dvě vozidla, která má zahrnuta ve svém obchodním majetku, a jedno vozidlo, které ve svém obchodním majetku zahrnuto nemá }a nikdy nebylo). Všechna tři vozidla v daném roce nepronajímala, a používala je jak ke svým podnikatelským aktivitám, tak pro svou osobní potřebu. Rozhodněte, v jaké výši lze nejvýhodněji uplatnit paušální výdaj na dopravu:

9. 
Zaměstnanec jel na pracovní cestu dodávkovým automobilem (skupina N1), který si vypůjčil od souseda. Rozhodněte o výši základní náhrady v roce 2022, kterou může zaměstnavatel zaměstnanci poskytnout, aby se jednalo o příjem, který nebude u zaměstnance zdaněn:

10. 
Ve velkém technickém průkazu (TP) automobilu jsou uvedeny následující 3 údaje o spotřebě (litrů na 100 km) podle normy EU: 7,0 / 5,0 / 6,3. Jakou spotřebu použijete pro výpočet pro účely zjištění náhrady za spotřebované pohonné hmoty při pracování cestě zaměstnance?

11. 
Zaměstnanec jel v březnu na pracovní cestu svým automobilem. Zaměstnavateli doložil čerpání pohonných hmot (nafta), a to 20 litrů za cenu 46 Kč/litr načerpaných těstě před započetím pracovní cesty a 20 litrů za 48 Kč/litr načerpaných v průběhu pracovní cesty. Rozhodněte, jaká cena bude použita pro výpočet náhrady za spotřebované pohonné hmoty, pokud víte, že vyhlášková cena pro rok 2022 je 36,10 Kč/litr a víte-li, že výpočtem bylo zjištěno, že spotřeboval 50 litrů nafty:

12. 
Zaměstnanec používal v daném měsíci pro služební i soukromé použití dva vozy - do 10. dne vůz za 600 000 Kč, od 11. dne levnější vůz za 480 000 Kč. Nepeněžním příjmem zaměstnance v daném měsíci bude částka:

13. 
Pan Vomáčka pořídil své manželce k Vánocům 2021 nový osobní automobil za 400 000 Kč vč. DPH. Manželce se však nelíbila modrá barva vozu (chtěla červenou) a tak vůz prodala za 300 000 Kč v dubnu 2022 do Polska tamnímu autobazaru. Z pohledu DPH:

14. 
Leasingová společnost poskytla podnikateli automobil na finanční leasing. Smlouva byla podepsána 27.4.2022 a vozidlo předáno 2.5.2022. Leasing má trvat 60 měsíců (úplata za užívání bude 10 000 Kč/měsíc bez DPH), poté následuje převod na uživatele (za symbolických 1 000 Kč bez DPH). Rozhodněte o správném postupu z pohledu DPH:

15. 
Podnikatel prodal 16.4.2022 automobil, který měl zahrnut ve svém obchodním majetku, společnosti s ručením omezeným. Silniční daň za březen uhradí: