Test k ověření znalostí zdarma

Reklamy, reprezentace, sponzorství a dary

Odpovězte na otázky a zjistíte, jak dobře se orientujete v této problematice.

Správné odpovědi získáte zdarma.

1
Jako daňově neúčinné náklady na reprezentaci zákon o daních z příjmů výslovně neuvádí výdaje na:
2
Darování nevyžaduje písemnou smlouvu:
3
Rozhodněte, ve kterém případě nejde o poskytnutí reklamního nebo propagačního předmětu, ale o dar:
4
Možnost snížit si za rok 2022 základ daně o poskytnutý dar nemůže mít (ani teoreticky) fyzická osoba, která je rezidentem:
5
Rozhodněte, které z následujících tvrzení je nesprávné:
6
Veřejná obchodní společnost (v.o.s.) má tři společníky - pana A.A., paní B.B. a společnost CCC s.r.o. Předpokládejme, že v.o.s. poskytne v roce 2022 částku 300 000 Kč na podporu obraného úsilí Ukrajině. Dar si uplatní:
7
Ve kterých případech nemá příjemce osvobozen příjem z přijatého bezúplatného plnění:
8
V případě odvolaného daru:
9
Veřejně prospěšným poplatníkem je:
10
Fyzická osoba, která vede daňovou evidenci, si nechá v roce 2022 na zakázku zpracovat webové stránky propagující její podnikatelskou činnost. Rozhodněte o správném postupu a důvodu, proč je daný postup správným, pokud víte, že vytvoření webu stálo 50 000 Kč:
11
Firma uspořádala reklamní soutěž pro své zákazníky (podnikatele i nepodnikatele), a výhercům rozdala dárky. Označte případy, kdy nepostupovala daňově správně:
12
Daňová účinnost nákladů vynaložených na reklamu a propagaci závisí:
13
Firma poskytuje svým zaměstnancům jednotné pracovní oblečení (stejnokroje). Z pohledu daní z příjmů jde o:
14
Plátce DPH nemá nárok na odpočet DPH u přijatého zdanitelného plnění použitého:
15
Firma (plátce DPH) poskytuje svým zákazníkům (rovněž plátcům DPH) na základě výše odebraného zboží obratové bonusy, a to čtvrtletně v návaznosti na odebrané zboží v předchozím čtvrtletí. Z pohledu DPH: