BOZP pro malé firmy

Test k ověření znalostí zdarma

Bezpečnost zdraví a požární ochrana - znáte dobře všechny povinnosti zaměstnavatele?

Odpovězte na otázky a zjistíte, jak dobře znáte tématiku bezpečnosti práce a požární ochrany v malých firmách

Správné odpovědi vám přijdou zdarma na váš e-mail.

1
Prevenci rizik a vyhledávání nebezpečných činitelů a procesů pracovního prostředí:
2
Povinnost zaměstnavatele zajišťovat ochranu zdraví při práci se vztahuje na:
3
Kdy může zaměstnanec pracovat s kyselinou octovou?
4
V budově v majetku společnosti chybí požární řád. Právně odpovědný za nesoulad v požární ochraně je:
5
Obsah školení zaměstnanců musí brát v úvahu:
6
Pracovní úraz je :
7
Požádá-li těhotná zaměstnankyně pracující v noci o zařazení na denní práci, je zaměstnavatel:
8
Které úrazy zaměstnavatel eviduje v knize úrazů?
9
V kterém případě je zaměstnavatel povinen poskytnout zaměstnancům osobní ochranné pracovní prostředky?
10
Značky výstrahy mají: