💥 ŽHAVÉ LETNÍ SLEVY 50% 💥

 NA VŠECHNA VIDEO ŠKOLENÍ

AKCE TRVÁ JEN DO KONCE ČERVENCE!!!

Použijte slevový kód:   LETO50

Správné odpovědi testu

Důchodové pojištění

1) Zaměstnanci, který pracoval od 1. 4. 2021 do 31. 12. 2021 na základě dohody o pracovní činnosti s měsíčním příjmem 6 500 Kč, vzniká povinná účast na důchodovém pojištění:

b) ano

2) Zaměstnanci, který pracoval od 1. 4. 2021 do 31. 12. 2021 na základě dohody o provedení práce s měsíčním příjmem 10 000 Kč, vzniká povinná účast na důchodovém pojištění:

a) ne

3) Poživatel starobního důchodu přiznaného dle § 29 zdp uzavřel se zaměstnavatelem pracovní poměr na dobu neurčitou ode dne 1. 2. 2022. Náleží tomuto poživateli starobního důchodu výplata důchodu po dobu, kdy pracuje?

b) ano, náleží vždy

4) Občan měl ode dne 10. 11. 2021 přiznaný předčasný starobní důchod dle § 31 zdp, důchodový věk dovršuje 10. 12. 2022. Ode dne 1. 3. 2021 do dne 30. 11. 2022 vykonával výdělečnou činnost v pracovním poměru na dobu určitou. Výplata důchodu po uvedenou dobu:

c) náleží jen v případě, že jeho dosažený příjem nezaloží účast na pojištění v daném kalendářním měsíci 

5) Evidence, kterou zaměstnavatel vede o občanech pro účely důchodového pojištění, m. j. obsahuje

a) vznik a skončení pracovního poměru nebo jiného vztahu k zaměstnavateli, který zakládá účast na důchodovém pojištění

6) Zaměstnavatel vede evidenci

b) o náhradách za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti náležející za pracovní úraz (nemoc z povolání)

7. Zaměstnavatel dále vede evidenci o dobách uvedených v § 16 odst. 4 větě druhé písm. a), d) a e) zák. č. 155/1995 Sb.

b) pokud trvaly celý kalendářní měsíc, případně jen po část měsíce, pokud pracovní poměr nebo jiný vztah k zaměstnavateli zakládá účast na důchodovém pojištění

8. Vystavená potvrzení dle bodu 6) a 7) zaměstnavatel

b) předá zaměstnanci, který je předkládá až v souvislosti se žádostí o dávku důchodového pojištění

9. Ode dne dovršení důchodového věku se za výkon výdělečné činnosti pro účely zvýšení procentní výměry starobního důchodu nepovažují doby

a) pracovního volna bez náhrady příjmu a neomluvené nepřítomnosti v práci a doby uvedené v § 16 odst. 4 větě druhé písm. a) zákona o důchodovém pojištění

10. Zůstane-li občan v zaměstnání i poté, co požádal o invalidní důchod, založí pro něj zaměstnavatel evidenční list

c) vždy, a to pouze na dobu, která nebyla uvedena na odeslaném evidenčním listě

Chcete mít vše ohledně důchodového pojištění bez chyb? Chcete znát všechny novinky pro příští rok?

 

Nenechte si ujít online školení

 

Nemocenské a důchodové pojištění 2022/23 >>