Správné odpovědi testu

Jak na likvidaci firem z účetního pohledu

1.  Živnost zaniká úmrtím podnikatele – fyzické osoby
 
 b) ne, živnost je součástí dědického řízení

2.  Může být korporace zrušena na návrh státního orgánu?
 
a)  ano
 
3.  Cílem procesu likvidace korporace je
 
 b) zrušení a zánik korporace
 
4.  Během likvidace korporace se podává daňové přiznání
 
 a) ke dni vstupu do likvidace
 
5.  Likvidátorem může být pouze ten, kdo je členem Komory likvidátor obchodních korporací
 
c)  ne, žádná taková Komora neexistuje, likvidátorem může být kdokoliv splňující základní očekávatelné požadavky typu bezúhonnost, svéprávnost, dostatečná odborná znalost apod.

6.  Odměna likvidátora je zdaňovaná běžným procesem zdaňování měsíční mzdy
 
a) ano

7.  Likvidační zůstatek je zdaňován srážkovou daní 20 %
 
b)  ne

8.  Kdo daní likvidační zůstatek při likvidaci s.r.o.
 
 a) fyzická osoba ,společník

Chcete mít vše ohledně účetnictví a daní během likvidace firmy v pořádku a bez chyb?

 

Nenechte si ujít online školení

 

Likvidace firem z účetního pohledu >>