Správné odpovědi testu

 

Přiznání k dani z příjmů fyzických osob

1.  Zavedení hlášení osvobozených příjmu nad 5 000 000 Kč je v ČR:
 
a)  povinné

2.  Jak jsou omezeny výdajové paušály fyzických osob?
 
a) u 40 % výdaje max. 800 000,- u 60 % výdaje max.1 200 000,- u 80 % výdaje max. 1 600 000,-
 
3.  U spoluvlastnictví je možné využít paušální odpočty:
 
b) za předpokladu, že příjmy a výdaje jsou rozděleny do výše spoluvlastnických podílů

4.  Zdanění starobního důchodu u důchodců:
 
a) od roku 2016 není zdaněn starobní důchod, a to do výše 36 násobku průměrné mzdy

5.  Může fyzická osoba uplatnit cestovní náhrady v souvislosti se svými pracovními cestami?
 
c) ano, pokud je pracovní cesta uskutečněna v souladu s podnikatelskou činností FO a trvá déle jak 12 hodin

6.  Existuje rozdíl mezi účtováním v soustavě jednoduchého účetnictví a daňové evidence?
 
a) ano, fyzické osoby účtují v ČR v daňové evidenci

7.  Mohou členové rodinných závodů působit bez existence pracovně právních vztahů?
 
b) ano, jedná se přeci o rodinný závod
 
8.  Musí FO povinně elektronicky komunikovat se správcem daně:
 
a) ano, pokud má zřízenu datovou schránku a od 01.01.2016 i pokud je plátcem DPH

Chcete mít daňové přiznání v pořádku a bez chyb?

 

Nenechte si ujít online školení

 

Kdo musí podávat daňové přiznání >>