Správné odpovědi testu

Víte vše o DPH?

1 Hodnotový limit pro přenesení místa plnění do státu spotřeby při prodeji zboží na dálku je stanoven v roční výši?

 a) 10 000 EUR

2 Při prodeji zboží na dálku odvádí daň vždy kupující? 

 b) ne

3 Při dodání zboží, které usnadňuje provozovatele elektronického rozhraní odvádí daň?

 b) provozovatel elektronického rozhraní

4 Pro zdravotnické prostředky vymezené v příloze č. 3 k zákonu o DPH ve vazbě na zákon o veřejném zdravotním pojištění platí sazba daně ve výši?

b) 15 %

5 Dovozem zboží nízké hodnoty se pro účely DPH rozumí dovoz zboží do vlastní hodnoty ve výši?

 b) 150 EUR

6 Musí být do základu daně při dovozu zboží zahrnováno clo?

 a) ano

7 Daň při prodeji zboží na dálku do jiného členského státu může plátce v rámci zvláštního režimu jednoho správního místa odvádět?
 
 c) v režimu EU

8 Použití zvláštního režimu pro cestovní službu je pro poskytovatele cestovní služby při jejím poskytnutí zákazníkovi povinné?

 a) ano

9 Při poskytnutí cestovní služby je základem daně?

 c) přirážka poskytovatele cestovní služby

10 Povinnost přiznat daň z cestovní služby vzniká jejímu poskytovateli vždy až ke dni jejího poskytnutí.

 b) ne

Chcete mít vše i v roce 2022 bez chyb?

 

Nenechte si ujít online školení

 

Daň z přidané hodnoty v roce 2022

 

Dozvíte se například:

Sazby daně

Jaké jsou sazby daně v roce 2022.

Zvláštní režim

Jaký je postup přiznávání daně při dovozu zboží nízké hodnoty.

Aktuální problémy

Jaké jsou aktuální problémy při správě DPH v tuzemsku.