Správné odpovědi testu

Aktuality v důchodovém pojištění 2023

1) Poživatel starobního důchodu dle § 29 zdp uzavřel od 15. 6. 2023 se zaměstnavatelem pracovní poměr na dobu neurčitou. Náleží tomuto zaměstnanci výplata starobního důchodu po dobu, kdy pracuje?

a) ano, nezáleží vždy

2) Občan požádal o přiznání předčasného starobního důchodu dle § 31 zdp od 31. 12. 2022, důchodový věk dovršil 26. 3. 2023. Od 31. 12. 2022 do 25. 3. 2023 vykonával výdělečnou činnost v pracovním poměru na dobu neurčitou. Výplata předčasného starobního důchodu po uvedenou dobu:

b) náleží jen v případě, že jeho dosažený příjem nezaloží účast na pojištění v daném kalendářním měsíci

3) Občan požádal o předčasný starobní důchod dle § 31 zdp jeden rok před dovršením důchodového věku. Získal 35 roků pojištění, včetně náhradních dob pojištění. Vznikne občanovi nárok na tento důchod?

a) ano, splnil podmínku potřebné doby pojištění a do dosažení důchodového věku, od něhož se důchod přiznává, chybí nejvýše 3 roky, pokud jeho důchodový věk je nižší než 63 let, nebo 5 roků, pokud jeho důchodový věk činí alespoň 63 let a dosáhl věku alespoň 60 let

4) Občan požádal o starobní důchod dle § 29 zdp dne 1. 5. 2023 s tím, že požaduje přiznání starobního důchodu od dovršení důchodového věku, tj. od 1. 7. 2017. Bude náležet výplata starobního důchodu za celou dobu ode dne vzniku nároku?

a) nárok na výplatu důchodu nebo jeho části zaniká, uplynutím pěti let ode dne, za který důchod nebo jeho část náleží

5) Zaměstnanci, který pracoval od 1. 2. 2022 do 31. 8. 2022 na základě dohody o pracovní činnosti s měsíčním příjmem 4 000 Kč, vzniká povinná účast na důchodovém pojištění:

a) ano

6) Zaměstnanci, který pracoval od 1. 2. 2022 do 31. 8. 2022 na základě dohody o provedení práce s měsíčním příjmem 10 000 Kč, vzniká povinná účast na důchodovém pojištění:

b) ne

7) Doba v evidenci Úřadu práce jako uchazeče o zaměstnání, po kterou občan nepobírá podporu v nezaměstnanosti ani podporu v rekvalifikaci:

b) je náhradní dobou pojištění

8) Na koho vede zaměstnavatel evidenční list?

b) na všechny zaměstnance, kteří jsou účastni pojištění

9) Stejnopisy  evidenčních listů jsou zaměstnavatelé povinny

a) uschovávat po dobu 3  kalendářních roků po roce, kterého se týkají

10) Mohu si doplatit dobu pojištění před rokem 1996?

a) ne

Chcete mít vše ohledně důchodového pojištění v pořádku a bez chyb?

 

Nenechte si ujít online školení

 

Aktuality v důchodovém pojištění >>