Novinky pro rok 2025

Články kategorie Novinky pro rok 2025
23.5. 2024

Změny v koncesionářských poplatcích

Ministerstvo kultury změnilo návrh na zvýšení televizních a rozhlasových poplatků. Podnikatelé budou nyní platit ne podle počtu zařízení, ale podle počtu zaměstnanců. Poplatky se budou vztahovat i na mobilní telefony a počítače. Novela začne platit začátkem roku 2025, projde-li...

28.3. 2024

Audit a novela zákona o účetnictví

Novela zákona o účetnictví, platná od roku 2025, přinese modernizaci účetnictví, změny v účetních metodách, snížení administrativy a soulad s mezinárodními předpisy. Zahrnuje také nové limity pro audit od roku 2025. Všechny účetní jednotky musí sestavovat účetní závěrku k rozvahovému...

16.11. 2023

Novela zákona o účetnictví přichází

Na konferenci v Praze se dne 31.10.2023 účetní a daňoví poradci společně se zástupci Ministerstva financí bavili o přípravě novely zákona o účetnictví, jejíž účinnost se očekává od 1. 1. 2025. Konferenci zahájily prezidentka Svazu účetních a prezidentka Komory daňových...