Dohody o provedení práce čeká zjednodušení

Změny v dohodách o provedení práce schválené v konsolidačním balíčku, které měly být účinné od 1. 7. 2024, by zkomplikovaly mzdovou evidenci a byly by téměř neproveditelné. Komora daňových poradců ČR na to upozorňuje od začátku přípravy balíčku a i po jeho schválení.

Hlavní problém schváleného znění spočívá v nejistotě zaměstnavatelů ohledně odvádění zákonného pojistného z dohody o provedení práce a následných nákladů. Nejasnosti přetrvávají i v oblasti zdravotního pojištění, kde není jasné, jaká částka má být zaměstnancům vyplacena. Jiří Nesrovnal z Komory daňových poradců ČR varuje, že to může vést k odrazování od uzavírání dohod o provedení práce a riziku přesunu do švarcsystému nebo šedé ekonomiky.

Kompromisní řešení

Ve spolupráci se zástupci zaměstnavatelů, včetně Svazu průmyslu a dopravy ČR, Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů a Hospodářské komory ČR, a s podporou poslankyně Marie Jílkové se dosáhlo kompromisního řešení s Ministerstvem práce a sociálních věcí. Toto řešení bylo schváleno Poslaneckou sněmovnou ve Sněmovním tisku č. 570.

Nový návrh zavádí povinnost platit sociální a zdravotní pojištění u všech dohod o provedení práce od 4 tis. Kč. Zaměstnanci mohou vybrat jednu hlavní dohodu měsíčně s původním limitem pojištění, tedy 25 % průměrné mzdy.

Zaměstnavatelé mohou elektronicky oznamovat ČSSZ hlavní dohody a online ověřit, zda již nebyla oznámena jiným zaměstnavatelem. Ten, kdo oznámí dohodu první, získá vyšší limit. Tento limit platí až do ukončení režimu zaměstnancem nebo dohody. V případě „blokace“ zaměstnance zaměstnavatelem může ČSSZ na žádost zaměstnance režim ukončit, pokud předloží důkaz o ukončení dohody.

Výsledek

Jiří Horecký, prezident Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR, uvítal kompromisní návrh, který je proveditelný a předvídatelný pro obě strany. Od 1. 7. 2024 budou dohody pouze oznamovány a Česká správě a sociálního zabezpečení bude situaci mapovat. Od 1. 1. 2025 pak dojde ke změně limitů pro odvod pojistného. Bohdan Wojnar ze Svazu průmyslu a dopravy ČR uznává, že je to kompromis požadující ústupky od obou stran, avšak ideální by bylo delší období pouze pro oznamování dohod.

Společným cílem Komory daňových poradců ČR, Hospodářské komory ČR, Svazu průmyslu a dopravy ČR a Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů je dosažení jednoznačných, nesporných předpisů bez zbytečných nákladů a administrativy pro podnikatele, uzavírá Nesrovnal.

Kompletní znění článku naleznete ZDE.

Dohodám o pracích konaných mimo pracovní poměr a zaměstnáním malého rozsahu se věnujeme i na školení s Ing. Růženou Klímovou.


Chcete další informace o účetních, mzdových a daňových aktualitách? Pravidelně pro vás připravujeme online školení na všechna důležitá témata. Podívejte se na aktuální školeni >>