💥 ŽHAVÉ LETNÍ SLEVY 50% 💥

 NA VŠECHNA VIDEO ŠKOLENÍ

AKCE TRVÁ JEN DO KONCE ČERVENCE!!!

Použijte slevový kód:   LETO50

DPP a změny od 1. 7. 2024

Od 1. července 2024 vstupuje v účinnost nový právní předpis, konkrétně zákon číslo 163/2024 Sb., publikovaný ve Sbírce zákonů 19. června 2024. Tento zákon představuje revizi a aktualizaci pravidel v oblasti nemocenského pojištění a pojistného na sociální zabezpečení, stejně jako u dohod o provedení práce (DPP). Tato legislativní změna je součástí širšího konsolidačního balíku zaměřeného na tyto oblasti.

Změny proběhnou ve dvou etapách

První etapa, tzv. „registrační a ohlašovací“ období, začne v červenci 2024. Zavede se nový systém, který bude vyžadovat zápis všech dohod o provedení práce a měsíční reportování výdělků z těchto dohod.

Druhá etapa nastoupí v lednu 2025 a spočívá ve sjednocení právních norem regulujících DPP s normami pro standardní pracovní poměry a dohody o pracovní činnosti (DPČ). Součástí této fáze bude také implementace modelu, známého jako „oznámená dohoda“.

Konkrétní změny u DPP

Od 1. července 2024 se zavádí povinnost zaregistrovat všechny doposud nepojištěné dohody o provedení práce. Následně, počínaje 1. srpnem 2024, bude nutné pravidelně podávat zprávy o příjmech těchto zaměstnanců. Do konce roku 2024 přetrvává situace, kdy zaměstnanci na DPP podléhají nemocenskému a důchodovému pojištění pouze v těch měsících, kdy jejich příjem překročí 10 000 Kč.

S účinností od 1. ledna 2025 vstupuje v platnost možnost využít takzvaný režim oznámené dohody. Tento režim umožňuje pro DPP stanovit vyšší limit pro účast na pojištění a placení pojistného. V ostatních případech budou pro DPP platit podobné podmínky jako pro standardní pracovní poměry či dohody o pracovní činnosti.

Kompletní znění informací od ČSSZ i s nejčastějšími dotazy a kvízem pro procvičení znalostí naleznete ZDE.

Na toto téma máme pro vás i školení se skvělou Ing. Růženou Klímovou.


Chcete další informace o účetních, mzdových a daňových aktualitách? Pravidelně pro vás připravujeme online školení na všechna důležitá témata. Podívejte se na aktuální školeni >>