Informace pro klienty Sberbank CZ, a.s.

Finanční správa zastavila veškerý převod finančních prostředků na účty Sberbank CZ, a.s.

Reaguje tím tak na současnou situaci vyvolanou ozbrojeným konfliktem na Ukrajině.

Problémy vznikly poplatníkům (klientům Sberbank CZ, a.s.), kterým má být vrácen přeplatek nebo vyplacen kompenzační bonus. Je třeba oznámit správci daně změnu bankovního účtu.

Pokud daňový poplatník (klient Sberbank CZ, a.s.) nemá dostupné své finanční prostředky, opět je to třeba řešit se správce daně a požádat o povolení o posečkání.

Veškeré formuláře a podrobnější informace o opatřeních ČNB naleznete ZDE >>


Chcete další informace o účetních, mzdových a daňových aktualitách? Pravidelně pro vás připravujeme online školení na všechna důležitá témata. Podívejte se na aktuální školeni >>