Krácení dovolené v roce 2024

Kolik neomluvených hodin musí zaměstnanec mít, aby přišel o dovolenou? Je možné zkrátit dovolenou i po jejím vyčerpání? Jaká jsou pravidla pro krácení dovolené?

Krácení dovolené kdysi a teď

V minulosti byla dovolená zaměstnancům krácena za jak omluvené, tak neomluvené absence, včetně dlouhodobé nemoci nebo rodičovské dovolené. Od roku 2021 se však dovolená za omluvené absence již nekrátí. Zaměstnancům v dlouhodobé pracovní neschopnosti nebo na rodičovské dovolené pouze vznikne nárok na dovolenou v kratší výměre.

Překážky v práci se pro nárok na dovolenou zohledňují jako odpracovaná doba jen do dvacetinásobku týdenní pracovní doby, což při pětidenní pracovní době odpovídá maximálně 100 dnům ročně. Při delší pracovní neschopnosti v minulosti docházelo ke krácení dovolené, nyní místo toho vznikne nárok na kratší dovolenou. Dřívější pravidla krácení dovolené za omluvené absence se tedy transformovala do pravidel pro vznik nároku na dovolenou.

Neomluvené absence

Nyní dochází ke krácení dovolené pouze v případě, že neomluvené absence přesáhnou délku jedné celé pracovní směny. Sčítají se jak celé zameškané hodiny, tak i kratší neomluvené části směn, včetně několikaminutové nepřítomnosti, například když zaměstnanec pravidelně přichází pozdě.

Krácení dovolené se vztahuje pouze na neomluvené absence během jednotlivého kalendářního roku. Práva na dovolenou nabytá v daném roce lze krátit jen na základě absencí z téhož roku; dovolená za rok 2024 se tedy nemůže krátit pro absence z konce roku 2023 a počátku roku 2024.

Zaměstnavatel může krátit dovolenou, pokud zaměstnanec zamešká celou směnu (8 hodin) nebo jinou kombinací absencí dosahuje alespoň jednu směnu. Krácení dovolené není možné, pokud součet absencí nedosahuje jednu celou směnu.

Zaměstnanci, kteří pracovali u stejného zaměstnavatele celý kalendářní rok (od 1. ledna do 31. prosince), se musí v případě krácení dovolené poskytnout alespoň 2 týdny dovolené. Pokud pracovní poměr trval 12 měsíců, ale ne v rámci jednoho kalendářního roku (např. od 1. dubna do 31. března následujícího roku), může se dovolená krátit celá.

Přeplatky

Zaměstnanec ztrácí právo na část dovolené v případě neomluvených absencí, i když si dovolenou již vyčerpal. Pokud dovolená byla zkrácena, zaměstnanec musí vrátit již vyplacenou náhradu mzdy za vyčerpanou dovolenou. Zaměstnavatel může tuto náhradu odečíst z mzdy bez nutnosti dohody o srážkách. Pokud srážka z mzdy není možná, například z důvodu nízké mzdy nebo ukončení pracovního poměru, vzniká zaměstnanci dluh, který se může vymáhat soudní cestou.

Součinnost s odbory

Zaměstnavatel může dovolenou krátit podle svého uvážení, ale musí tuto skutečnost projednat s odbory, pokud u něj působí, a zjistit, zda došlo k neomluvené absenci. Krácení dovolené závisí na rozhodnutí zaměstnavatele, spolupráce s odbory je však nutná.

Kompletní znění článku naleznete ZDE.

Jak je to s dovolenou už víte. Ale co změny v dohodách od 1.7.2024? O těch se dozvíte na našem školení ZMĚNY V DOHODÁCH O PROVEDENÍ PRÁCE OD 1.7.2024.


Chcete další informace o účetních, mzdových a daňových aktualitách? Pravidelně pro vás připravujeme online školení na všechna důležitá témata. Podívejte se na aktuální školeni >>