Mimořádný příspěvek při karanténě

Dne 23.12.2021 nabyl účinnosti zákon č. 518/2021 Sb. o mimořádném příspěvku zaměstnanci při nařízené karanténě. Nárok na příspěvek trvá nejdéle do 28.2.2022.

Podle zákona se karanténou rozumí též izolace podle zákona o ochraně veřejného zdraví.

Nárok na mimořádný příspěvek

Zaměstnanci, kterému z důvodu nařízené karantény vznikl nárok na náhradu mzdy, platu nebo odměny z dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr,  přísluší  mimořádný  příspěvek.

Zaměstnanci přísluší za každý kalendářní den, nejdéle však po dobu prvních 14 kalendářních dnů trvání nařízené karantény, příspěvek ve výši až 370 Kč.  Pokud součet příspěvku a náhrady mzdy přesáhne 90 % průměrného výdělku za odpovídající počet zameškaných hodin, příspěvek se o tento rozdíl sníží.

Více informací se dozvíte na našem VIDEO ŠKOLENÍ s Ing. R. Klímovou.


Chcete další informace o účetních, mzdových a daňových aktualitách? Pravidelně pro vás připravujeme online školení na všechna důležitá témata. Podívejte se na aktuální školeni >>