Novela zákona o silniční dani s účinností od 1.1.2022

Zákonem č. 142/2022 Sb.,  byly provedeny změny ve zdaňování vozidel. Tento zákon nabývá účinnosti od 1. 7. 2022, přičemž podle přechodných ustanovení se použije za celé zdaňovací období 2022, tj. má zpětnou účinnost od 1. 1. 2022

ZÁSADNÍ ZMĚNY s účinností od 1. 1. 2022

  • osobní automobily a autobusy nejsou předmětem daně
  • předmětem daně jsou zdanitelná vozidla, tj. vozidla kategorie N2, N3 a jejich přípojná vozidla kategorie O3, O4 registrovaná v ČR
  • nákladní vozidla a jejich přívěsy do 12 t budou mít nulovou výši daně
  • snižují se sazby u „těžkých“ nákladních vozidel
  • již se nezohledňuje stáří vozidel
  • daň se platí jednou ročně
  • daňové přiznání je povinně v elektronické formě
  • Dochází ke zrušení záloh a ke značnému snížení daně. Lhůta pro placení daně a podání daňového přiznání zůstává zachována, tj. 31. 1. 
  • Dochází ke zrušení registrace k dani silniční ze zákona
  • V daňovém přiznání se uvádí pouze zdanitelné vozidlo

Více informací ZDE >>


Chcete další informace o účetních, mzdových a daňových aktualitách? Pravidelně pro vás připravujeme online školení na všechna důležitá témata. Podívejte se na aktuální školeni >>