Novela zákona o účetnictví přichází

Na konferenci v Praze se dne 31.10.2023 účetní a daňoví poradci společně se zástupci Ministerstva financí bavili o přípravě novely zákona o účetnictví, jejíž účinnost se očekává od 1. 1. 2025.

Konferenci zahájily prezidentka Svazu účetních a prezidentka Komory daňových poradců ČR, Magdaléna Králová a Petra Pospíšilová. Shodly se na nutnosti spolupráce při tvorbě novely zákona o účetnictví, která znamená především posun od samotného vedení účetnictví k účetnímu výkaznictví. Stanislav Kouba z MF ČR přednesl hlavní směry nového zákona a nejvýznamnější změny na základě připomínkového řízení.

Jan Molín z KDP ČR diskutoval o novém zákonu o účetnictví, který zdůrazňuje ekonomickou podstatu transakcí a přináší nový pohled na oceňování dlouhodobých pohledávek nebo vykazování nájemních smluv. Zákon také zahrnuje kodifikovaný rámec účetního výkaznictví a rozšiřuje okruh subjektů používajících mezinárodní standardy účetního výkaznictví (IFRS).

Nový koncepční rámec včetně definicí prvků účetní závěrky je klíčový. Jeho novinkou jsou definice aktiva, dluhů, vlastního kapitálu, výnosů a nákladů, které vycházejí z mezinárodních standardů. Zákon přináší konzistentní přístup k úročení a časové hodnotě peněz, a zjednodušuje situaci pro malé a mikro podniky.

V průběhu debaty expertů na účetnictví a daně bylo chváleno, že se koncept zákona nezměnil a směřuje k modernímu výkaznictví a snižuje povinnosti pro různé účetní jednotky. Návrh zákona nyní dokončuje Ministerstvo financí a legislativní proces odstartuje v roce 2024.

Kompletní znění tiskové zprávy KDP ČR naleznete ZDE.

Všechny změny a novinky pečlivě sledujeme a budeme vás informovat. Tak sledujte naše webové stránky nebo náš Facebook.


Chcete další informace o účetních, mzdových a daňových aktualitách? Pravidelně pro vás připravujeme online školení na všechna důležitá témata. Podívejte se na aktuální školeni >>