Novinky v agenturním zaměstnávání

Zaměstnáváte agenturní zaměstnance nebo jste zaměstnaní přes agenturu? V tom případě se pravděpodobně i vás dotknou změny obsažené v novele, kterou vláda nově schválila. O které novinky v agenturním zaměstnávání se jedná?

Dne 26.4.2023 schválila vláda návrh zákona, který vychází ze zákona o zaměstnanosti, zákoníku práce a zákoně o ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele. Má zajistit větší ochranu agenturních zaměstnanců a zároveň více zachovat dočasnost zprostředkovaného zaměstnání agenturou práce. S účinností novely zákona se počítá od 1. ledna 2024. A tady jsou připravované změny:

Právo na náhradu mzdy od Úřadu práce

Současná situace je taková, že agentura, která zprostředkovává práci, musí být pojištěná proti úpadku a zaměstnanec se tedy nemusí bát, že by v případě, že agentura bude v platební neschopnosti, zůstal bez peněz. Podle MPSV však toto řešení není dostačující, protože když táto situace nastane pro klasické zaměstnance, dočkají se peněz mnohem rychleji, protože můžou požádat o náhradu mzdy prostřednictvím Úřadu práce a nemusí čekat, až se vyplatí plnění z pojistného. Náhrada mzdy prostřednictvím práce sjednává také účast na důchodovém pojištění, což je také výhodou. Novela zákona by teda měla stanovit stejně výhodné podmínky i pro agenturní zaměstnance a povinné pojištění agentur tak zrušit.

3 roky a dost

Když si firma najme zaměstnance přes agenturu, může tento zaměstnanec pro ně vykonávat práci maximálně 12 měsíců s tím, že tato lhůta se může prodloužit, pokud o to zaměstnanec sám požádá. Jenomže takhle se to prodlužuje pořád dokola bez toho, aby firma se zaměstnancem uzavřela řádný pracovněprávní vztah. To je však v rozporu s účelem agentur práce, které mají práci dočasně zprostředkovat a nenahrazovat klasický pracovní poměr. Proto novela zavede lhůtu 3 roky. To bude maximální doba zprostředkovaného zaměstnání pro jednoho klienta s tím, že pokud klient bude chtít daného pracovníka pro delší výkon práce, bude s ním muset uzavřít sám klasický pracovněprávní vztah.

Navýšení kauce

Kdybyste si teď chtěli založit agenturu práce, musíte pro její vznik složit kauci ve výši 500 000 Kč. Zákonodárci si však myslí, že tato částka již není dostačující pro pokrytí všech závazků vůči státu a rozhodli se ji navýšit na 1 000 000 Kč. Také se bude muset nově předkládat i potvrzení o bezdlužnosti.

Zaujalo vás toto téma? Více si můžete přečíst ZDE. Anebo si zakupte naše školení a máte to bez práce. 🙂


Chcete další informace o účetních, mzdových a daňových aktualitách? Pravidelně pro vás připravujeme online školení na všechna důležitá témata. Podívejte se na aktuální školeni >>