Postup při zničení nebo poškození účetních záznamů

Potkala vás živelná pohroma a přišli jste o svoje účetnictví?

Zde vám nabízíme návod, jak správně postupovat. Rozhodně je třeba včas zareagovat a bez zbytečného odkladu situaci nahlásit na váš místně příslušný finanční úřad, zajistit ochranu účetních záznamů před jejich zneužitím, poškození, zničením a uvést důvody, proč nebylo možné zničení nebo poškození účetních záznamů předejít.

Více informací ZDE >>


Chcete další informace o účetních, mzdových a daňových aktualitách? Pravidelně pro vás připravujeme online školení na všechna důležitá témata. Podívejte se na aktuální školeni >>