Připravuje se novela zákoníku práce

Připravuje se novela zákoníku práce, na základě které budou mít zaměstnavatelé nové povinnosti!

Novelou zákoníku práce mají být do české legislativy transponovány dvě významné směrnice Evropského Parlamentu a Evropské Rady. Cílem této změny je dosažení proporcionálnějšího sladění pracovního a osobního života zaměstnanců pečujících o děti nebo o jiné osoby, které péči vyžadují, a prohloubení informovanosti zaměstnanců o jejich právech a povinnostech v pracovněprávním vztahu.

Návrh zákona vypracovaný Ministerstvem práce a sociálních věcí byl dne 12. září 2022 rozeslán do meziresortního připomínkového řízení se lhůtou pro uplatnění připomínek do 11. října.


Chcete další informace o účetních, mzdových a daňových aktualitách? Pravidelně pro vás připravujeme online školení na všechna důležitá témata. Podívejte se na aktuální školeni >>