Prohlášení k dani a dva zaměstnavatelé – u koho podepsat?

Pravděpodobně pro vás není žádnou novinkou, že zaměstnanec může u svého zaměstnavatele podepsat prohlášení k dani. Ale jak vyřešit situaci, když zaměstnanec pracuje pro vícero zaměstnavatelů? U koho má prohlášení podepsat? A co se stane, pokud ho podepíše u obou zaměstnavatelů?

V ustanovení § 38k zákona o daních z příjmů se píše, že plátce daně srazí zálohu na daň a přihlédne k měsíční slevě na dani a k měsíčnímu daňovému zvýhodnění, učiní-li poplatník (zaměstnanec) prokazatelně do 30 dnů po vstupu do zaměstnání a každoročně nejpozději do 15. února na příslušné zdaňovací období prohlášení mimo jiné o tom, že současně za stejné zdaňovací období ani za stejný kalendářní měsíc zdaňovacího období neuplatňuje nárok na slevu na dani podle § 35ba zákona o daních z příjmů u jiného plátce daně a že současně na stejné období kalendářního roku neučinil u jiného plátce (zaměstnavatele) prohlášení k dani.

Zaměstnanec tedy nesmí za stejné zdaňovací období (stejný měsíc) učinit (fyzicky podepsat nebo učinit elektronicky) prohlášení pro jiného zaměstnavatele. Za stejné období znamená, že se ani jeden den v měsíci nesmí překrývat. Zaměstnanec by mohl mít učiněno prohlášení např. do 16. dne určitého měsíce u prvního zaměstnavatele, u druhého zaměstnavatele může učinit prohlášení až od 17. dne tohoto měsíce. Ovšem slevy na dani a daňové zvýhodnění uplatní pouze u jednoho z nich (obvykle u prvního zaměstnavatele). U druhého zaměstnavatele až následující kalendářní měsíc.

V praxi bohužel dochází k situacím, kdy zaměstnanec, přestože byl na tuto skutečnost upozorněn, učiní prohlášení za stejné zdaňovací období u více zaměstnavatelů. Takový krok logicky ovlivní výpočet daňové zálohy. Především dojde k uplatnění slev na dani a daňového zvýhodnění oběma zaměstnavateli a tím i snížení měsíční daňové povinnosti zaměstnance. Je zřejmé, že je sražena záloha na daň v nižší výši, a to druhým (dalším) zaměstnavatelem. Jelikož první ze zaměstnavatelů, u kterého zaměstnanec učinil prohlášení, bude mít výpočet zálohy na daň v pořádku (lze uplatnit slevy na dani a daňové zvýhodnění), druhý (další) zaměstnavatel neměl uplatnit slevy ani daňové zvýhodnění, tím by byla záloha na daň vyšší, eventuálně měl být příjem zdaněn „konečnou“ srážkovou daní. 

Podrobnější informace a jak dále postupovat naleznete ZDE.


Chcete další informace o účetních, mzdových a daňových aktualitách? Pravidelně pro vás připravujeme online školení na všechna důležitá témata. Podívejte se na aktuální školeni >>