Silniční daň v roce 2024

Od roku 2022 prošla silniční daň značnými změnami a pro některé podnikatele byla zcela zrušena. Přesto někteří stále platí zálohy. Kdo je tedy zavázán k dani? Kdy podávat daňové přiznání a co s přeplatky z minulých let?

Co je předmětem daně

Novela zákona o silniční dani zrušila v roce 2022 povinnost platit daň u vozidel do 12 tun. Povinnost platit daň se nyní vztahuje na silniční vozidla kategorie N2 nebo N3 a přípojná vozidla O3 nebo O4, pokud jsou registrovaná v České republice. Předmětem daně nejsou vozidla s přidělenou zvláštní registrační značkou, vozidla zvláštního určení nebo terénní vozidla zvláštního určení a kategorie O s kódem druhu karoserie DA.

Výše silniční daně

Silniční daň se odvíjí od kategorie a karoserie vozidla, počtu náprav a hmotnosti. U vozidel kategorie N s karosérií BA nebo BB sazby činí 800-14 000 Kč, u BC nebo BD 400-24 200 Kč. BA značí nákladní vozidlo, BB skříňové, BC tahače návěsů a BD silniční tahače. U přípojných vozidel kategorie O s karosérií DB (přívěsy) nad 12 tun je sazba 3 600 Kč. Přípojná vozidla s karosérií DA (návěsy) nejsou předmětem daně.

Přiznání k silniční dani

Povinnost podat přiznání k silniční dani a zaplatit ji nastává do 31. ledna následujícího roku. Od roku 2022 již neplatíme zálohy na daň. V přiznání uvádíme pouze vozidlo, které je zdanitelné, za které se uplatňuje sleva nebo je osvobozeno, za předpokladu, že by jinak byla daň vyšší než 0 Kč. Je nutné podávat přiznání i pro osvobozená vozidla, pokud by byla jejich daň před osvobozením vyšší než 0 Kč. Příkladem může být vozidlo kategorie O, pokud jeho provozovatel platí daň za zdanitelný tahač kategorie N, kód BD. V tomto případě se přípojné vozidlo nezdaní, ale uvádí se v přiznání jako osvobozené.

Osvobozená vozidla

Zákon stanovuje některé výjimky z silniční daně. Osvobozena jsou záchranářská vozidla, vozy diplomatických misí a vozidla se zvukovým výstražným zařízením a výstražným červeným nebo modrým světlem. Dále jsou osvobozena přípojná vozidla kategorie O, pokud poplatník provozuje také vozidla kategorie N3 nebo N4 s karoserií BD, tedy silniční tahače.

Konkrétně jsou osvobozena tato vozidla:

a) s výstražným zvukovým zařízením a světlem modré nebo červené barvy zapsaným v technickém průkazu,

b) patřící státní hmotné rezervě, nepoužívaná k podnikání,

c) kategorie O, pokud je poplatníkem stejná osoba jako za vozidlo kategorie N s kódem karoserie BD,

d) vlastněná diplomatickou misí, poskytovatelem zdravotních služeb, báňskou nebo horskou záchrannou službou, Českým červeným křížem, nebo vlastníkem komunikace, pokud je používáno k zabezpečení sjízdnosti nebo schůdnosti komunikace.

Přeplatek na silniční dani

Podnikatelé, kteří před novelou zákona platili zálohy na silniční daň za vozidla pod 12 tun, mohou mít na této dani přeplatek. Novela, ačkoli vyšla až v červnu, platila zpětně od ledna 2022. Původní termíny splatnosti záloh byly 15. dubna, 15. července, 15. října a 15. prosince. Na podzim 2023 Finanční správa evidovala přeplatky ve výši 635 milionů korun. Pro vrácení přeplatků je nutné podat žádost na finančním úřadu. Vyřízení trvá 30 dní. Pokud si nepožádáte o vrácení přeplatku do šesti let, propadne státu. Informaci o přeplatku naleznete v on-line finančním úřadě.

Kompletní znění článku i s tabulkami a kalkulačkou naleznete ZDE.

Zajímají vás i další novinky ze světa účetnictví a daní? Tak si prohlédněte naši nabídku.


Chcete další informace o účetních, mzdových a daňových aktualitách? Pravidelně pro vás připravujeme online školení na všechna důležitá témata. Podívejte se na aktuální školeni >>