💥 ŽHAVÉ LETNÍ SLEVY 50% 💥

 NA VŠECHNA VIDEO ŠKOLENÍ

AKCE TRVÁ JEN DO KONCE ČERVENCE!!!

Použijte slevový kód:   LETO50

Slevy na dani, se kterými se vidíme naposledy

Konsolidační balíček přináší významné změny v daňových předpisech, včetně zákona o daních z příjmů a uplatňování slev na dani.

Aktuální situace

Konsolidační balíček přináší změny pro právnické i fyzické osoby, včetně omezení a zrušení některých daňových slev. Podle zákona o daních z příjmů mohou všechny fyzické osoby, podnikající i nepodnikající, uplatnit slevy na dani. Základ daně sestává z pěti dílčích základů daně, ze kterého se odečítají odčitatelné položky. Z upraveného základu se pak vypočte daňová povinnost, ze které je možné odečíst uplatněné slevy. Po uplatnění slev vyjde konečná daňová povinnost.
Zákon o daních z příjmů poskytuje několik slev na dani fyzickým osobám, jako je základní sleva na poplatníka, sleva na manžela, na invaliditu, na držitele ZTP/P, studenta či za umístění dítěte. V daňovém přiznání za rok 2023 budou naposledy uplatněny slevy na studenta a za umístění dítěte, které ruší novela konsolidačního balíčku. Novela také zpřísňuje podmínky pro uplatnění slevy na manžela.

Školkovné

V daňovém přiznání za rok 2023 mohou poplatníci naposledy využít školkovné, slevu odpovídající výdajům za umístění vyživovaného dítěte v předškolním zařízení. Zařízení definuje zákon o daních z příjmů. Sleva platí, pokud dítě žije s poplatníkem ve společné domácnosti a výdaje nebyly uvedeny jako výdaj podle § 24 ZDP. Uplatnění může být i na vnuka v nahrazující péči rodičů. Limit je maximální výše minimální mzdy za každé dítě a uplatňuje ji jen jeden z poplatníků. Od 1.1.2024 se sleva ruší.

Sleva na studenta

Sleva na studenta, která činí 4 020 Kč ročně, bude také zrušena. Je určena pro poplatníky připravující se studiem na povolání a je možné ji uplatnit do dovršení 26 let, u doktorandů do 28 let. V daňovém přiznání za rok 2024 již nebude možné tuto slevu uplatnit.

Sleva na manžela

Sleva na manžela se neruší, ale od 1. 1. 2024 se zpřísní její podmínky. Poplatníci budou moci uplatnit slevu 24 840 Kč, pokud s nimi žije manžel a vyživované dítě do 3 let a manžel poplatníka nemá příjem vyšší než 68 000 Kč. Slevu tedy uplatní jen ti, jejichž partner pečuje o dítě do tří let a nedosahuje příjmovou hranici. Sleva v roce narození dítěte v mnohých případech nebude pravděpodobně možná kvůli překročení této hranice.

Více informace a kompletní znění článku naleznete ZDE.

Tato tematika je obsažena hned v několika našich školení:
AKTUALITY V ÚČETNICTVÍ A DANÍCH V ROCE 2024

JAK LEGÁLNĚ SNÍŽIT ZÁKLAD DANĚ U FYZICKÝCH A PRÁVNICKÝCH OSOB


Chcete další informace o účetních, mzdových a daňových aktualitách? Pravidelně pro vás připravujeme online školení na všechna důležitá témata. Podívejte se na aktuální školeni >>