Švarcsystém v roce 2024

Zákoník práce dovoluje vykonávat závislou práci pouze v pracovněprávním vztahu. Práce na živnostenský list však někdy může být také považována inspektorátem práce za zastřený pracovněprávní vztah, tzv. švarcsystém. Od ledna 2024 se zvyšují sankce za takové porušení.

Definice švarcsystému

Švarcsystém je nelegální zaměstnávání podle zákona, kde se pracovněprávní vztah maskuje jako obchodní spolupráce mezi nezávislými podnikateli. Ve skutečnosti se jedná o závislou práci, kde osoba vykonává práci jako faktický zaměstnanec. Délka takového vztahu už není od ledna rozhodující. Pokud práce OSVČ splňuje znaky závislé práce dle zákoníku práce, zahrnující nadřízenost zaměstnavatele, podřízenost zaměstnance a výkon práce podle pokynů zaměstnavatele, pokazuje to na jejich závislost.

Smlouva a faktické fungování

Základním prvkem je nezávislost externisty na podnikateli. Důležité jsou dvě oblasti: smlouva a faktické fungování. Smlouva by neměla omezovat nezávislost dodavatele, například nadměrnou kontrolou nebo aplikací pracovněprávních pravidel. Rovněž je klíčové, jak je OSVČ vnímán v kolektivu a zda se s ním zachází stejně jako s ostatními dodavateli.

Podnikatelé by neměli požadovat, aby externisti využívali jejich vybavení, jako jsou počítače, nebo nosili oděv s logem podnikatele, kromě racionálně odůvodněných výjimek, jako je zajištění bezpečného přístupu k informačním systémům. Jakékoliv pracovní prostředky poskytované externistovi by měly být účtovány, nikoliv zdarma.

Kontroly z inspektorátu práce

Státní úřad inspekce práce plánuje letos provést minimálně 19 200 kontrol u zaměstnavatelů, zaměřovat se bude na nelegální zaměstnávání a zastřené zprostředkování. Inspekce bude prováděna přímo na místě nebo dálkově. V případě zjištění přestupku bude zahájeno správní řízení. Na prvoinstanční rozhodnutí je možné se odvolat ke Státnímu úřadu inspekce práce v Opavě a dále podat žalobu k správnímu soudu či kasační stížnost k Nejvyššímu správnímu soudu. Experti v nejasných případech mezi švarcsystémem a legálním subdodavatelským vztahem doporučují uzavřít pracovněprávní smlouvu.

Sankce

Zaměstnavatelům hrozí za nelegální zaměstnávání přes švarcsystém pokuty až 10 milionů korun, nepodnikatelům až 5 milionů a externistům až 100 tisíc korun. Navíc mohou být doměřeny daně a odvody na pojistné. Od 1. ledna 2024 může být zaměstnavatelům za porušení zákona o zaměstnanosti uložen také zákaz činnosti až na dva roky, což může být likvidační. Sankce by však měly odpovídat závažnosti přestupku.

Kompletní znění celého článku naleznete ZDE.

Zajímají vás další novinky z mzdového účetnictví? Podívejte se na naše nejnovější školení DOHODY O PRACÍCH KONANÝCH MIMO PRACOVNÍ POMĚR A ZAMĚSTNÁNÍ MALÉHO ROZSAHU V ROCE 2024.


Chcete další informace o účetních, mzdových a daňových aktualitách? Pravidelně pro vás připravujeme online školení na všechna důležitá témata. Podívejte se na aktuální školeni >>