koronavirus

Články pro štítek koronavirus
preventivní test covid zdarma
8.6. 2021

Preventivní antigenní a PCR testy zdarma

Jedete na dovolenou a potřebujete preventivní PCR test? VZP vydala mimořádné opatření umožňující nový způsob testování antigenními a PCR testy Od 1. června 2021 mají nově všechny osoby možnost využít 2krát měsíčně preventivní PCR test hrazený z veřejného zdravotního...

pozitivní antigenní test ve škole - ošetřovné
1.6. 2021

Pozitivní antigenní test ve škole: jak žádat o ošetřovné?

Máte zaměstnance, který řeší nepřítomnost v zaměstnání z důvodu pozitivního testu svého dítěte ve škole? A nebo jeho dítě je spolužákem pozitivně testovaného kamaráda? Mají rodiče spolužáků tohoto dítěte nárok na ošetřovné?  Je k tomu třeba nějaké potvrzení?  ...

příjem žádostí o kompenzační bonus
20.5. 2021

Příjem žádostí o kompenzační bonus

Finanční správa obecně přijímá žádosti o kompenzační bonus do: července 2021 za třetí bonusové období (1. 4. – 30. 4. 2021), srpna 2021 za čtvrté bonusové období (1. 5. – 31. 5. 2021). Obecné lhůty pro podání žádostí...

covid - kompenzační bonus ukončení
10.5. 2021

COVID – 2021 – kompenzační bonus – ukončení

Vláda ukončila program k 9. květnu. Žádosti z proběhlé výzvy bylo možné podávat do 2. června 2021. ZDROJ: https://covid.gov.cz/situace/kompenzace/covid-2021

Prodloužení programů izolačka a antivirus
3.5. 2021

Prodloužení programů izolačka a antivirus

Tzv. „Izolačka? pokračuje do 30.6.2021 Senát schválil návrh na prodloužení vyplácení mimořádného příspěvku pro zaměstnance v karanténě a izolaci (tzv. izolačky) až do konce června letošního roku. Původní termín byl do 30.4.2021. Více informací se dozvíte z tiskové zprávy ČSSZ. Zdroj: Tisková...

Prominutí daně z přidané hodnoty
26.4. 2021

Prominutí daně z přidané hodnoty při dodání respirátorů a filtračních masek

V období ode dne 4. 4. 2021 do dne 3. 6. 2021 promíjí ministryně financí daň z přidané hodnoty za dodání vyjmenovaného zboží vymezeného v Rozhodnutí o prominutí daně z přidané hodnoty z důvodu mimořádné události zveřejněném ve Finančním zpravodaji 16/2021 dne...

Navýšení finančních limitů koronavirových podpor
18.4. 2021

Navýšení finančních limitů koronavirových podpor

Finanční limity koronavirových podpor byly navýšeny – podnik nyní může dostat až 1,8 milionu EUR. Došlo především k prodloužení platnosti dočasného rámce až do konce roku 2021 a dále k navýšení objemu podpory, kterou může dostat podnik, a to z dosavadních...

Mimořádný příspěvek pro lidi v karanténě
10.4. 2021

Mimořádný příspěvek pro lidi v karanténě

Návrh MPSV – Mimořádný příspěvek pro lidi v karanténě – až 250 Kč za den Zajistí to jejich větší ochotu k testování? Návrh ministerstva práce a sociálních věcí na mimořádný státní příspěvek pro zaměstnance v karanténě s cílem zvýšit ochotu lidí k testování,...

dotazy ohledně mimořádných opatření
30.3. 2021

Koronavirus – mimořádná opatření – nejčastější dotazy OSVČ na ČSSZ

Máte pochybnosti ohledně mimořádný opatření v souvislosti se sociálním pojištěním? ČSSZ připravila odpovědi na nejčastější dotazy. Najdete tam odpovědi na tyto otázky: 1) Potřebuji obecné informace, jak za stávající epidemicky nepříznivé situace jednat s ČSSZ, MSSZ Brno, PSSZ a OSSZ. 2)...

karanténní příspěvek
11.3. 2021

Karanténní příspěvek – tzv. „IZOLAČKA“

Karanténní příspěvek tzv. „izolačka“ bude platit zpětně od 1. března do 30. dubna 2021. Zaměstnanci tak přísluší za každý kalendářní den, nejdéle však po dobu prvních 14 dnů trvání nařízené karantény, příspěvek ve výši až 370 Kč. Pokud by...