Vše co musíte vědět o studentech a letních brigádách

DPP nebo DPČ

Léto je v plném proudu a společně s ním i letní studentské brigády. Jak je to ale s prací studentů? Vykonávají ji na DPP nebo DPČ? A kolik a kam musí odvádět?

Věčná otázka, zda DPP nebo DPČ. Takže…

Dohoda o provedení práce (DPP) – tato smlouva se uzavírá u jednoho zaměstnavatele na maximálně 300 odpracovaných hodin za rok. Pokud tento počet překročí, může u stejného zaměstnavatele přejít na jinou smlouvu, anebo podepsat smlouvu u jiného zaměstnavatele. Někomu se tento počet může zdát nízký, má to však svou výhodu a to nižší odvody.

Pokud si student vydělá do 10.000 Kč, nemusí odvody platit vůbec. A klidně takhle může vydělat u různých zaměstnavatelů. Nesčítá se to, posuzuje se to u každého zaměstnavatele samostatně.

U DPP také může nastat situace, kdy student vůbec nemusí řešit daně, protože se dostane na tzv. nulovou daň. A to pokud si u jednoho zaměstnavatele vydělá do 10.000 Kč a podepíše tzv. „růžové prohlášení“, neboli prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti. U příjmů nad 10 000 Kč měsíčně dochází vždy ke sražení 15% zálohové daně. Pokud ale má student u daného zaměstnavatele podepsané růžové prohlášení, musí zaměstnavatel zohlednit i daňové slevy, na které má nárok. 

A kdy je lepší DPČ

Dohoda o pracovní činnosti (DPČ) není omezena počtem hodin odpracovaných za rok, ale měsíčně. Na základě této dohody může brigádník vykonávat práci v rozsahu poloviny týdenní pracovní doby, tedy 20 hodin týdně. Posuzuje se to však za dobu trvání smlouvy, max. za 52 týdnů. Nikoli za každý týden zvlášť.

I tady je nutnost platby odvodů a to ve stejné výši, jako u DPP, tedy 4,5% na zdravotní pojištění a 6,5% na sociální pojištění. Tady je však hranice výjimky stanovená pouze na 4.000 Kč. Pokud u daného zaměstnavatele podepíše zmíněné prohlášení, strhne strhne studentovi zaměstnavatel zálohovou daň bez ohledu na výši výdělku a přihlédne k daňovým slevám, na které má nárok. Výsledná daň tak může být i 0 Kč. Pokud ale růžový formulář nepodepíše, strhne mu zaměstnavatel u výdělku do 4000 Kč srážkovou daň a u výdělku nad 4000 Kč patnáctiprocentní zálohovou daň. 

Opět přitom platí totéž, co u dohody o provedení práce. Příjmy u jednotlivých zaměstnavatelů se nesčítají, ale příjmy u jednoho zaměstnavatele ano.

Tak teď babo raď… Pro více informací vyzkoušejte naše školení: DPP A DPČ, VŠE, CO POTŘEBUJETE VĚDĚT V ROCE 2023ZAMĚSTNÁVÁNÍ STUDENTŮ, DŮCHODCŮ A INVALIDŮ 2023, anebo si přečtěte tento článek.


Chcete další informace o účetních, mzdových a daňových aktualitách? Pravidelně pro vás připravujeme online školení na všechna důležitá témata. Podívejte se na aktuální školeni >>