💥 ŽHAVÉ LETNÍ SLEVY 50% 💥

 NA VŠECHNA VIDEO ŠKOLENÍ

AKCE TRVÁ JEN DO KONCE ČERVENCE!!!

Použijte slevový kód:   LETO50

Změna registračních limitů pro DPH v roce 2025

Ministerstvo financí připravilo rozsáhlou novelu týkající se daně z přidané hodnoty. Jednou z hlavních změn je nové nastavení podmínek, za kterých mají osoby samostatně výdělečně činné povinnost registrovat se k DPH.

Aktuální situace

Aktuálně mají osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ) povinnost přihlásit se k DPH, pokud jejich obrat za posledních 12 měsíců přesáhl 2 miliony korun. Dokud není tento obrat překročen, je podnikatel osvobozen od uplatňování DPH a z něj plynoucích povinností. Podnikatelé mají ale možnost přihlásit se k DPH dobrovolně.

Do konce roku 2022 byl limit pro povinnou registraci k DPH stanoven na 1 milion korun. Od 1. ledna 2023 byl tento limit zvýšen na současných 2 miliony korun.

Registrace k DPH se provádí elektronicky a je potřeba ji vyřídit nejpozději 15 dnů po konci kalendářního měsíce, ve kterém byl obrat překročen. Přihlášku je možné podat prostřednictvím portálu MOJE daně.

Finanční úřad rozhoduje o registraci do 30 dnů od podání žádosti. Pokud je žádost schválena, stává se podnikatel plátcem DPH od druhého měsíce po měsíci, ve kterém došlo k překročení obratu.

Změna na kalendářní rok

V současné době musí podnikatelé sledovat svůj obrat za období dvanácti po sobě jdoucích kalendářních měsíců, nikoli za celý kalendářní rok. Tento systém by se měl změnit od roku 2025, kdy podnikatelé budou sledovat svůj obrat během kalendářního roku, tedy od 1. ledna do 31. prosince. Pokud by v průběhu tohoto kalendářního roku podnikatel překročil obratový limit dvou milionů korun, stal by se plátcem DPH až od následujícího kalendářního roku. Konkrétně, pokud by podnikatel překročil obrat dvou milionů korun v roce 2026, stal by se plátcem DPH od 1. ledna 2027.

Navíc by podnikatelé měli možnost stát se plátcem i dříve. A to v případě, že podají přihlášku do deseti pracovních dnů po překročení dvoumilionového obratu. V takovém případě by se plátcem stali již den po překročení této hranice.

Obrat ve výši 2 536 500 Kč

Změna v zákoně o DPH, která zavádí nové pravidlo pro podnikatele překračující určitý obrat. Podle návrhu, pokud podnikatel přesáhne obrat 2 536 500 Kč v kalendářním roce od 1. ledna do 31. prosince, stává se plátcem DPH již následující den, nikoliv až od 1. ledna následujícího roku. Tento den také vzniká povinnost podat přihlášku k registraci k DPH do 10 pracovních dnů. Novela také sjednocuje lhůtu pro všechny případy registrační povinnosti. Ta bude 10 pracovních dnů a stanoví pokuty za nedodržení této lhůty až do výše 500 000 Kč. Návrh této novely ještě musí projít vládou a Poslaneckou sněmovnou a její účinnost je navrhována od 1. ledna 2025.

Kompletní znění článku naleznete ZDE.

Zajímají vás další změny v DPH od roku 2025? Připravujeme pro vás školení! Nechte nám zprávu a my vás budeme kontaktovat hned, jakmile bude možné si školení zakoupit.


Chcete další informace o účetních, mzdových a daňových aktualitách? Pravidelně pro vás připravujeme online školení na všechna důležitá témata. Podívejte se na aktuální školeni >>