Změny v koncesionářských poplatcích

Ministerstvo kultury změnilo návrh na zvýšení televizních a rozhlasových poplatků. Podnikatelé budou nyní platit ne podle počtu zařízení, ale podle počtu zaměstnanců. Poplatky se budou vztahovat i na mobilní telefony a počítače. Novela začne platit začátkem roku 2025, projde-li legislativním procesem.

Výše poplatků

Rozhlasový poplatek by se měl navýšit o 10 Kč ze stávajících 45 Kč na 55 Kč a televizní poplatek na 150 Kč z aktuálních 135 Kč, celkový nárůst by tedy byl 25 Kč měsíčně. Nově se má zavést i valorizační mechanismus navyšování podle inflace. Poplatky se budou zvyšovat vládním nařízením každý 1. červenec rok po roce, kdy inflace od posledního zvýšení překročí 6 %.

Zařízení

Aktuálně se poplatky za příjem televizního a rozhlasového vysílání vztahují na zařízení schopná přijímat signál z rádiových vysílačů, satelitů či kabelových systémů. Nově se poplatek bude vztahovat na všechna zařízení umožňující reprodukci vysílání, včetně počítačů, mobilních telefonů a tabletů, bez ohledu na způsob příjmu signálu. Domácnosti budou nadále platit poplatek za jeden rozhlasový a jeden televizní přijímač, bez ohledu na jejich počet.

Poplatky u podnikatelů

Podnikatelé budou nově platit rozhlasové a televizní poplatky podle počtu zaměstnanců, nikoliv za každý přijímač. OSVČ a firmy s méně než 25 zaměstnanci jsou od poplatků osvobozené. Za zaměstnance se v návrhu považují lidé v hlavním pracovním poměru. Sazby se liší dle velikosti firmy:

  • 25-49 zaměstnanců: 1 025 Kč měsíčně
  • 50-99 zaměstnanců: 2 050 Kč
  • 100-199 zaměstnanců: 4 100 Kč
  • 200-249 zaměstnanců: 6 150 Kč
  • 250-499 zaměstnanců: 14 350 Kč
  • nad 500 zaměstnanců: 20 500 Kč.

Podnikatelé pronajímající dopravní prostředky i nadále platí poplatek za přijímače v těchto prostředcích. Výjimka pro opraváře a prodejce televizí a rádií končí.

A co OSVČ?

Vztah mezi OSVČ a domácností je takový, že OSVČ musí dokázat, že mobil nebo počítač používá výhradně pro podnikání, aby nemusela platit poplatek za příjem vysílání. Pokud má OSVČ méně než 6 zaměstnanců, není povinna platit poplatek ani z podnikatelské činnosti. Domácnost neplatí poplatek, pokud nevlastní žádné zařízení schopné příjmu vysílání. Nicméně, pokud v domácnosti žije někdo jiný s takovým zařízením, jako je třeba dítě nebo manžel, musí domácnost poplatek platit.

Povinnosti podnikatelů

Podnikatelé musí provozovateli vysílání či České poště oznámit jméno, příjmení, obchodní firmu, místo podnikání, identifikační číslo, předmět podnikání a počet zaměstnanců. Právnické osoby uvádějí obchodní firmu, název, právní formu, sídlo, identifikační číslo, předmět činnosti a počet zaměstnanců. Nově, pokud podnikatelé přestanou být poplatníky rozhlasového a televizního poplatku a neodhlásí se z evidence, musí zaplatit sankci 1 000 Kč.

Kompletní znění článku naleznete ZDE.

Chcete být v obraze? Podívejte se, jaká školení pro vás připravujeme!


Chcete další informace o účetních, mzdových a daňových aktualitách? Pravidelně pro vás připravujeme online školení na všechna důležitá témata. Podívejte se na aktuální školeni >>