Online školení

Změny předpisů pro ÚSC a příspěvkové organizace

v roce 2020 a pro rok 2021 

 Ing. Lenka Kruntorádová, MBA

video-online školení    kód kurzu: 2106      1850 Kč

Celodenní školení zaměřené na aktuality v roce 2020 a změny předpisů s účinností od 1.1.2021 

ŠKOLENÍ PRO VÁS PŘIPRAVILI

Ing. Lenka Kruntorádová, MBA

lektorka

Mgr. Jarka Hloužková

administrativní podpora

Petr Juha

obchodní a technické zajištění

 • Jsme vášniví online průvodci ve světě daní, mezd a účetnictví.
  Školíme a pomáháme ostatním dělat jejich práci snadněji.
 • Naším posláním je potřebné informace objevovat,  zjednodušovat a předávat
  vám je srozumitelnou a jednoduchou formou, zrovna tak, jak je ke své práci sami potřebujeme.

Školení Vám přinese kompletní návod, jak si se všemi těmito změnami poradit.

Celodenní školení o objemu téměř 5 hodin odborného výkladu.
Objednáním získáte video a záznam ke školení, navíc získáte písemné podklady odborného, avšak jednoduchého a srozumitelného textu.

Co se na školení dozvíte?

 • Výklad bude zaměřen především na aktuality v roce 2020 a přijaté změny předpisů s účinností od 1.1.2021.
 • Závažná zjištění nově informační povinnost pro všechny p.o. i obce, kraje i DSO, vliv změn zákona o finanční kontrole č. 320/2001 Sb. a prováděcí vyhlášky č. 416/2004 Sb. na programy veřejnosprávních kontrol hospodaření ÚSC, DSO i p.o. v r. 2020 a účetních závěrek sestavených za r. 2020.
 • Rekapitulace změn předpisů v r. 2020, vliv koronaviru na hospodaření p.o. a ÚSC, doporučení a stanoviska MFČR i MVČR
 • Nová stanoviska MFČR k účetnictví a k daním veřejné správy.
 • Stručná rekapitulace významných změn zákona o DPH přijímaných průběžně v r. 2020 s rozdílnými daty účinnosti změn v r. 2020 i do r. 2021, například zrychlení daňových odpisů, zvýšení limitů pro definici dlouhodobého majetku z hlediska daní odlišně od účetnictví.
 • Aktuální interpretace Národní účetní rady.
 • Změny v roce 2021
  Novela vyhlášky č. 410/2009 Sb. - Novely daňových zákonů, zejména daň z příjmů – superhrubá mzda, stravenky paušálem a ostatní úpravy přijaté „daňovým balíčkem“ - Novela vyhlášky o FKSP - Novela zákona 250/2000 Sb. i 218/2000 Sb. týkající se dotací i ostatní změny – například zajištění stravování - Připravovaný zákon, který vyloučí ÚSC i p.o z okruhu osob povinně zapisovaných skutečného vlastníka.
 • Očekávané novely předpisů v r. 2021
  Zákon o obcích, o finanční kontrole aj. v souvislosti s elektronizací postupů orgánů veřejné moci - Zákon o Sbírce právních předpisů územních samosprávných celků - Informace o dalších připravovaných změnách předpisů podle aktuálního vývoje.
 • Odepisování majetku obcí a p.o.
  Platná legislativa v r. 2021, stanoviska MFČR - Účetní odpisy, daňové odpisy - Základní vymezení majetku a charakteristiky jednotlivých položek majetku - Dotace na pořízení dlouhodobého majetku x finanční prostředky na pořízení majetku pro p.o. od zřizovatele, rozdíly v jejich účtování a časovém rozlišování, vliv na výši účetního HV, vliv na základ daně z příjmu. -  Specifika pro odpisy svěřeného majetku zřizovatelem u příspěvkové organizace, pro odpisy vloženého majetku obce jako společníka u obchodních korporací - nutnost prokazovat historii. - Stanovení ceny pro účely případného zdanění bezúplatného nabytí dlouhodobého majetku. - Způsob stanovení reálné hodnoty, přecenění a zastavení odpisů účetních, pokračování odpisů daňových. - Technické zhodnocení -  Příklady výpočtu změny transferového podílu. - Dotace na pořízení dlouhodobého majetku - Odpisy jako zdroj fondu investic u p.o. zřízených ÚSC a FRM u p.o. zřízených státem. - 
 • Praktické příklady

ŠKOLENÍM VÁS PROVEDE VELMI ZKUŠENÁ LEKTORKA

Ing. Lenka Kruntorádová, MBA

Ing. Lenka Kruntorádová, MBA působí jako daňová poradkyně a auditorka. Vystudovala VŠE Praha, šest let po absolutoriu složila auditorské zkoušky, o rok později zkoušku na daňového poradce. V oblasti daní a účetnictví se pohybuje více než 25 let a dlouhodobě se věnuje lektorské činnosti.

PRO KOHO JE ŠKOLENÍ URČENO

 • Územně samosprávní celky
  obce, města, kraje
 • Příspěvkové organizace

VÝHODY ONLINE ŠKOLENÍ

 • Školení je natočeno kamerou a je pořízen na záznam .
  Na obrazovce jsou promítány jednotlivé slajdy. Zároveň můžete sledovat přednášejícího lektora, tak jak můžete vidět v ukázkách.
 • Školení si můžete pustit kdykoliv vám to vyhovuje.
  Ráno, v poledne, večer nebo v noci a díky záznamu sě k němu můžete kdykoliv vracet a zopakovat si potřebné kolikrát budete chtít.
 • Školení si můžete pustit kdekoliv se Vám líbí.
  V pohodlí své kanceláře, u krbu či pod peřinou, kdekoliv budete chtít.
 • Nehrozí Vám žádné riziko, že školení zameškáte.
  V případě nečekaných překážek si záznam můžete pustit, kdykoliv vám to bude vyhovovat.
 • Získáte trvalý záznam z tohoto videoškolení .
  Kdykoliv tak máte možnost se k látce vrátit, najít si potřebné, či si získané informace zopakovat.
 • Získáte přístup ke stažení kompletních písemných materiálů.
  Podklady si můžete vytisknout a dělat si poznámky během přednášky přímo k danému tématu.
 • Školení si můžete rozdělit na kratší časové úseky.
  Záznam je velmi komplexní, zahrnuje bezmála 5 hodin prezentace. To je velmi dlouhá doba na udržení pozornosti. Písemné materiály obsahují časový harmonogram, podle kterého si snadno najdete začátek jednotlivých témat.

Navštivte nás i na sociálních sítích: