Poskytnutí daru na účet Velvyslanectví Ukrajiny v ČR

Pokud byste chtěli a nebo již jste poskytli finanční dar za účelem podpory obranného úsilí Ukrajiny přímo na zveřejněný účet č. 304452700/0300 Velvyslanectví Ukrajiny v České republice, tak takový dar lze prokázat i jiným způsobem, než vydaným potvrzením příjemce daru, a to výpisem z bankovního účtu popř. ústřižkem složenky a vytištěnou informací o příjemci daru a účelu daru. 

Na webových stránkách: https://czechia.mfa.gov.ua/cs/news/sbirka-na-podporu-ukrajinske-armady, resp. https://supportukraine.cz, lze nalézt informace o příjemci daru a účelu daru. 

Můžete si tímto způsobem snížit základ daně z příjmů o hodnotu zaslaného daru.

Více infomarcí ZDE >>


Chcete další informace o účetních, mzdových a daňových aktualitách? Pravidelně pro vás připravujeme online školení na všechna důležitá témata. Podívejte se na aktuální školeni >>